Tag

Scrum Master-arkiv - KeyMan

Scrum master och teamledare till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Scrum master och teamledare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Gruppen Förmånshantering 1 har flera utvecklingsteam. Den är en av flera grupper på enheten för systemutveckling och finns på IT-avdelningen. Mycket av gruppens systemutveckling kretsar kring helautomatiserad ärendehantering och systemstöd åt myndighetens 800 handläggare. Funktionen är mycket central på Pensionsmyndigheten och i förlängningen till för miljontals svenskar.

Systemen byggs huvudsakligen i Java och med mycket open source. Verktyg och metodik för systemutvecklingen skulle man känna igen från många andra systemutvecklingsorganisationer. Samtidigt är kraven höga på kvalitet, förändringskontroll och dataskydd. Granskning sker återkommande både av myndighetens internrevisorer och av Riksrevisionen.

Du leder ett eller ett par utvecklingsteam. Du deltar i systemutveckling om du har de kunskaperna, eller tar annars uppgifter inom gruppens övergripande ledning och förbättring.

Pensionsmyndigheten har ett pågående införande at SAFe som ramverk för det storskaliga agila arbetet. Ditt uppdrag ställer stora krav på erfarenhet och förmåga att leda systemutveckling med agilitet, lean och DevOps. Du leder arbetet inom fastslagna agila ramar, och har samtidigt stor egen frihet under ansvar att bäst tillämpa agil process och metodik för produktivitet, kvalitativa leveranser och trivsel. Du gör det som kulturbärare med det agila manifestet i fickan, så att teamets resa alltid pågår.

Läs Mer