Tag

Scrum Master-arkiv - KeyMan

Scrum master till Pensionsmyndigheten i Luleå

Vi söker nu en Scrum Master till Pensionsmyndigheten i Luleå.

Uppdraget omfattar:
Som Scrum Master kommer du att leda ett tvärfunktionellt team bestående av personer med olika typer av kompetenser, vilket också inkluderar fortsatt utveckling av vårt agila arbetssätt. Rollen ställer stora krav på förståelse och erfarenhet av agil utveckling, lean och DevOps tankesätt. Du har till uppgift att agera agil coach för teamet och balansera din ledning av teamet med att få individerna och teamet att ta eget ansvar, samt vara en katalysator för att få dem att växa till att ta egna beslut.

Du är ansvarig för teamets backlogg och håller i planeringar, morgonmöten, demos och retrospektiv. Du ansvara också för att driva visualisering och rapportering av teamets progress löpande till teamets olika intressenter och stakeholders. För dig är lärandet i ett agilt förhållningssätt viktigt, och du ser det som självklart att personer som vill bredda sina förmågor inom nya kompetensområden ska få möjlighet att göra det.

Uppdraget skall utföras på plats 100% i Luleå.
Startdatumet är flexibelt, kunden kan tänka sig både tidigare eller senare start.

Läs Mer