Tag

Systemadministratör-arkiv - KeyMan

Senior MacSysadmin/Solution Architect till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Senior MacSysadmin/Solution Architect till Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Samtiden och framtiden ställer allt högre krav på flexibla, platsoberoende och tillgängliga IT-lösningar samtidigt som IT-säkerhet måste ha ett stort fokus. Uppdraget består i att hjälpa Karolinska Institutet att ta fram en design för en ny plattform samt implementera den. Tydliga processer för hantering och vidareutveckling av plattformen ska också tas fram inom ramen av uppdraget.

Vi ser att vår plattform för hantering av Apple-produkter ska gå mot en molnlösning. Azure AD och Office 365 finns redan på plats. Apple DEP, VPP, JAMF Pro samt JAMF Connect ser vi som intressanta komponenter. Code42 övervägs som backuplösning i plattformen.

Läs Mer