Tag

Systemförvaltare-arkiv - KeyMan

Systemförvaltare – kollektivtrafiken Till Region Västmanland

Vi söker nu en Systemförvaltare – kollektivtrafiken Till Region Västmanland

Kollektivtrafikförvaltningen är en av Region Västmanlands förvaltningar. Förvaltningens verksamhet bedrivs inom allmän kollektivtrafik och serviceresor och har i uppdrag att identifiera och möta medborgarnas behov av kollektivtrafik inom de ekonomiska ramar som förvaltningen har att hålla sig till. Den allmänna kollektivtrafiken innefattar regionala tåg- och busslinjer, inomkommunal trafik, stadstrafik och skolskjuts. Serviceresor omfattar sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, särskild skolskjuts samt anropsstyrd- och kompletteringstrafik. Vår vision är att skapa ett effektivt kollektivtrafiksystem som är konkurrenskraftig och bidrar till landsbygdens, kommunernas och regionens utveckling. Verksamheten är inriktad på att bedriva och utveckla den allmänna kollektivtrafiken och serviceresor inom Västmanlands län. VL är vårt varumärke som vi använder för den allmänna kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikförvaltningen har idag ett 50-tal IT-system. Systemförvaltningen av dessa hanteras främst av förvaltningsledare och systemförvaltare inom Kollektivtrafikförvaltningen. Ett flertal utvecklingsprojekt pågår för att förbättra funktionalitet i systemen. Behov finns att stärka upp systemförvaltningsorganisationen med en Systemförvaltare.

Uppdraget som systemförvaltare
• Arbete med IT-nära förvaltning av IT-system
 • Support, fel och ändringshantering av IT-system
 • Medverkan i uppdrag/projekt tillsammans med verksamheten
 • Kravhantering och test av IT-system
 • Löpande underhåll, systemkonfiguration och problemanalyser
 • Användarstöd för verksamheten.

Läs Mer