Tag

Systemutvecklare-arkiv - KeyMan

Javautvecklare med erfarenhet av systemarkitektur till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund.

Vi söker nu en Javautvecklare med erfarenhet av systemarkitektur till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker en konsult för att förstärka deras utvecklarförmåga i teamen.
På Pensionsmyndigheten har vi nyligen påbörjat Sveriges just nu roligaste och viktigaste mjukvaruutvecklingsprogram. Vi bygger helt nya affärssystem, från grunden, i egen regi, i Java-microtjänster, på Linux/OpenShift med hjälp av de senaste open source-ramverken. Allt för att säkra pensionerna för alla 10 miljoner kunder, idag och imorgon. Ett mycket viktigt uppdrag där vi gör nytta på riktigt!
Vi söker dig som har en djup teknisk kunskap och erfarenhet av större distribuerade och transaktionsintensiva system. För att passa i rollen har du flera års erfarenhet av systemutveckling inom utmanande branscher så som spelbranchen eller inom fintech. Att få ut ny funktionalitet snabbt till kund är en självklarhet för oss och ser därför att kunskap och erfarenhet av agilt hantverk och Continuous Delivery är hög. Du har också en förmåga att kunna applicera rätt tekniska lösningar på olika affärsproblem som finns i verksamheten. För att hålla en hög kvalité på slutresultatet ser vi att testning är en naturlig del i systemets framtagande.

Java plattformen och Spring-Boot ligger till grund för våra microtjänster som sedan orkestreras på Openshift.
Vi ser att du har en relevant akademisk utbildning, exempelvis systemvetenskap, civilingenjör eller kortare eftergymnasial yrkesinriktad utbildning.

Läs Mer

Systemutvecklare inom Episerver

Till kundens Episerverteam söker vi en duktig Episerverutvecklare. Det är ett stort plus om konsulten har erfarenhet av CRM365.
Vana att arbeta nära beställare och ha förmåga att sätta sig in i kundens verksamhet och omsätta kunskapen i tekniska lösningar. Arbete enligt agila metoder och principer.

Läs Mer

Systemutvecklare inom applikationssäkerhet

Vi söker nu en systemutvecklare inom applikationssäkerhet till en myndighet i Stockholm.

Uppdraget är ta fram krav på applikationssäkerhet för ett system under utveckling hos en myndighet. Det innebär att säkerställa att systemet kan upprätthålla den behandlade informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Kraven ska dokumenteras på en nivå så att de kan utgöra en specifikation för att införa och implementera skydd.

Uppdraget utförs i samarbete med verksamheten, utvecklare och extern säkerhetsgranskare.

Parallella pågående aktiviteter inom organisationen
• Extern säkerhetsgranskning av applikationen, utanför detta uppdrag, som ger ytterligare kravställning för applikationssäkerheten.
• Kravfångst och utveckling av applikationen i en grupp om ett 10-tal personer som arbetat under drygt ett år.
• Arbete med att kravställa och implementera applikationens behörighetssystem, vilket detta uppdrag kan ge underlag till.
• Arbete med säkerhetskrav på applikationens driftmiljö, vilket inte ingår i detta uppdrag.

Läs Mer