Tag

Systemutvecklare-arkiv - KeyMan

SharePointutvecklare till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

I uppdraget ingår att tillsammans med ett välfungerande team hantera och se till att Pensionsmyndighetens SharePoint-plattform fungerar och levererar nytta och värde.

Myndigheten är mitt inne i en migrering från SharePoint 2016 till SharePoint 2019 och det kommer bli ett spännande år för hela teamet, för att göra den nya designen och produkten redo för framtiden. Rollen kommer framför allt vara fokuserad på att skriva om befintliga funktioner för att vara anpassade till SharePoint 2019. I rollen omfattas också att hjälpa till med migrering och se till att alla funktioner i SharePoint fungerar väl. Även en del support och hjälp vid felsökning ingår.
Under året ser vi att vi kommer leverera en mobilanpassad plattform, lyfta våra samarbetssidor och applikationer till det moderna utseende som SharePoint 2019 levererar och ha de bästa egenutvecklade apparna som finns att tillgå.

Vi förväntar oss att du i din roll föreslår förändringar där du ser vinster, är en aktiv del i teamet och ser till att vi fortsatt har ett högt förtroende. I SharePoint-teamet finns seniora utvecklare och specialister.

Läs Mer