Skip to main content
Tag

Systemutvecklare

Systemutvecklare i .Net till Örebro (ref 01001)

Vi söker nu en Systemutvecklare i .Net med kompetensnivå 3.

Kunden söker förstärkning till ett utvecklarteam på IT-avdelningen i Örebro. Uppdraget är att bidra i teamets utvecklings- och förvaltningsarbete av några olika system som stöttar den viktiga statistikproduktionen och analysen av arbetsmarknadsstatistik och utbildningsstatistik.

Teamets arbetsuppgifter har en stark tonvikt inom databasområdet så en bakgrund som databasutvecklare är önskvärd.

IT-arbete hos kunden sker teambaserat, där arbete utförs både i grupp och enskilt och metoderna är Scrum, Kanban eller en kombination av båda.

Beskrivning:
 • arbeta med krav, utveckling och test men med tonvikt på utveckling
 • jobba med utvecklingsarbete både i front- och backend, där du arbetar med vidareutveckling och förvaltning i befintliga system
 • arbeta i ett team i nära samarbete med slutanvändare och kravställare
 • tillsammans med teamet arbeta främst med system för statistikproduktion och analys på IT-sektionen för Statistik & Analys.
Uppdragsplats: Örebro samt distans 2 dagar/vecka.
Läs Mer

Systemutvecklare i .Net till Örebro (ref 01002)

Vi söker nu en Systemutvecklare i .Net med kompetensnivå 4

Kunden avser med denna upphandling förstärka ett existerande team som ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av deras webbinsamlingsverktyg samt nyutveckling av en ny s.k. objektsplattform för direktinsamling via olika insamlingskanaler, däribland webbinsamling. Teamets arbete utgör en väsentlig del i realiseringen av kundens målbild 2023-2024.

Arbetsprocessen för en systemutvecklare hos kunden innebär:
 • Fokus på förvaltnings och utvecklingsinsatser i både frontend och backend
 • Ett nära samarbete med både kravexperter, objektsspecialister och testansvariga. Fokus i utvecklarrollen är på utveckling och förvaltning men med inslag av både krav- och testarbete.
 • Prioriteringar baseras på användarnas behov, beställande projekts kravunderlag samt utifrån tekniska och it-säkerhetsmässiga behov.
 • Problemlösning/support till användare i mer komplexa supportärenden (där kvalificerad utvecklarkompetens krävs och 1:a linjens support inte kan lösa uppkommet problem).
Uppdragsplats: Örebro samt distans 2 dagar/vecka.
Läs Mer

SE_Technical IT: System Configuration – Qualification Level 3 till Hitachi Energy Sweden AB (6008)- Offert skickad till kund

We are now looking for a SE_Technical IT: System Configuration – Qualification Level 3 to Hitachi Energy Sweden AB in Ludvika.

Description:

TECHNICAL IT: SYSTEM CONFIGURATION
SENIOR ENGINEER (qualification level 3)
Hardware/Software Configuration includes the analysis, recommendation, introduction and support of various hardware/software configurations, analyses of projected business requirements and related costs versus benefits. Develop, maintain, control, audit, analyse and manage a variety of information systems. Formulate and define system scope and objectives, devise strategies, develop or modify procedures, and resolve complex problems and related issues.

Additional Hiring Information for Supplier:
 
TECHNICAL IT: SYSTEM CONFIGURATION
SENIOR ENGINEER (qualification level 3)
Hardware/Software Configuration includes the analysis, recommendation, introduction and support of various hardware/software configurations, analyses of projected business requirements and related costs versus benefits. Develop, maintain, control, audit, analyse and manage a variety of information systems. Formulate and define system scope and objectives, devise strategies, develop or modify procedures, and resolve complex problems and related issues.

The background and objectives of Hitachi Energy´s SAP program is to transform the business by:
Increased effectiveness and efficiency, e.g. by:

 • Enhanced customer focus with a faster and more consistent customer response
 • Reduced End-2-End lead times, working capital and improved quality
 • Increased productivity by automation and elimination of local applications
Increased transparency, e.g. by:
 • Increased transparency of the entire supply chain.
 • Detailed transparency on stock levels.
 • Increased cost transparency and identification of cost deviations.
Standardization of data and harmonization of our business processes enabled by the global SAP solution shall ensure these business outcomes at the same time as replacing multiple legacy systems and lowering IT-cost.

Your role and responsibilities:

 • Conduct hands on work and design in enhancing both current SAP logistic flows to support HVDC business and overall SAP Solution by driving and coordinating with other project bodies.
 • Collaborate with HVDC Business, HVDC PLM organization and Central Hitachi Energy SAP program team to have a positive impact on the business objectives.
 • Have a drive to positively impact project performance by collaboratively working with management, peers and partners to achieve business objectives, short and long term.
 • Proactive, transparent and efficient project management and communication with multiple local roll-out teams and stakeholders.
 • Take part in developing an initial HVDC SAP governance organization. And be part of transferring this into a steady state line organization, driving further development and leading HVDC practices / usage of the solution to meet current and future business objectives.
 • Have a willingness to travel internationally, location flexible.
 • Interview – via Teams.
 • Remote work is possible – we want the consultant on site for up to 2 weeks initially and be able to come to Ludvika upon request. 
 • Extension after period – Yes.
 • English speaking is mandatory.
 • Swedish speaking is preferred, but not mandatory.
PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.
 
Läs Mer

2 st Senior Node.js backend-utvecklare

Till vår kund söker vi nu 2 st seniora Node.js back-end utvecklare

Arbetsuppgifter:

Arbete i ett utvecklingsteam och
•       utveckla backend-logik för IoT lösningen
•       bidra till och komma med idéer kring lösningar, arkitektur och funktioner
•       samarbeta med säkerhetsspecialist och DevOps 
•       dokumentera det som görs
Krav på kunskaper/erfarenheter:
Flera års erfarenhet av backend-utveckling med
•       Node.js, Javascript, json, Rest APIer
•       Kubernetes, Docker containers
•       MongoDB eller annan NoSQL databas
 

Önskemål på kunskaper/erfarenheter:
•       Kong, MQTT, Linux, AWS, Azure
•       GitHub Actions, Azure Devops
•       Grundläggande kunskaper om IoT
Läs Mer

Embedded Software Application Engineer B – Vehicle industry

We are looking for a positive person with experience from function development, designing and implementing control and/or diagnostic strategies in an embedded control system. Our team is responsible for design, implementation and verifi cation of control functionality for all Volvo groupcombustion engines (diesel, LNG, B100, H2) . We work in close cooperation with our colleagues working withhardware design and calibration/optimization globally. We are involved in all project
phases from Advanced Engineering to industrialization to Maintenance/quality fi xes.
The implementation is mainly done in Matlab/SimuLink/TargetLink but also using C code.
– Master degree in E, M, Y, Z, F or similar with good understanding in control theory, model design,
and / or diagnostics.
– Good communication skills in English, both spoken and written is required as we work in a global environment.
– We are working in small teams using agile methods in a global environment. The work hence requires skills inteamwork and collaboration.
– We are solving complex system aspects and hence an ability to drive things forward, together with team colleaguesand colleagues in other teams / sites is key.
– Relevant experiences from vehicle industry with designing and implementing emedded functionality.
– Experience from application/calibration work is a merit.
-Combustion engine knowledge is a merit.
Läs Mer