Tag

Systemutvecklare-arkiv - KeyMan

Implementering metadataportal GeoNetWork till Haninge kommun

BAKGRUND:
Geodataenheten på Haninge kommun tillhandahåller och förvaltar kommunens geodata. Vi har en GIS-infrastruktur bestående av internt WebbGIS (CSM), externt WebbGIS (Origo), desktop-GIS (QGIS) med PostgreSQL, PostGIS och QGIS-server på Windows-servrar . Vi kommer att publicerar allt mer av våra geodata som öppna data . För att göra data lätt att hitta både internt och externt finns ett behov av att implementera en metadataportal som följer DCAT-AP-SE (metadataspecifikation för öppna data) och Inspire (specifikation för geodatas infrastruktur).

Geodataenheten har beslutat att implementera GeoNetWork som metadataportal. Därför avropas konsulter för att implementera GeoNetWork (OpenSource).
UPPDRAGET:
I uppdraget att implementera GeoNetWork ingår konfigurering av server och databas samt installation av databas och svenskanpassad applikation på befintlig/befintliga server/servrar (beroende på om lösningen delvis behöver ligga innanför brandväggar). Slutprodukten ska motsvara Lantmäteriets Geodataportal, med anpassning till Haninge kommuns grafiska profil och organisation. Leveransen ska vara en fungerande metadataportal med ett fungerande administrationsgränssnitt samt dokumentation av installationen.

Krav på metadatabasportalen:
• Motsvarande funktionalitet som Geodataportalens enkla och avancerade vyer.
• Motsvarande funktionalitet som Geodataportalens karta i den enkla och avancerade vyn
• Det ska gå att bädda in lösningen på websidor
• Det ska gå att registrera samma typ av metadata som på Geodataportalen.
• I administrationsverktyget ska all information för att fylla motsvarande lösning som Geodataportalen gå att registrera.
• Behörighetsstyrning på datamängder om möjligt.

Att registrera metadata ingår inte i uppdraget.
FÖRUTSÄTTNINGAR:
Det finns en Windows server 2019 standard (virtuell server) utanför brandväggarna som är ämnad för metadataportalen. Denna server är helt ny och behöver konfigureras. Då Geodataenheten har erfarenhet av PostgreSQL version 11,5 och PostGIS version 2.5 föredras att dessa används.

Innanför brandväggarna finns idag en virtuell applikationsserver med Windows server 2016, en virtuell databasserver (endast databashotell) med MSSQL Server 2017 CU22 samt en virtuell Windows Server 2019 som kommer att ha PostgreSQL, PostGIS och ev QGIS Server. Om någon del av installationen p g a säkerhet bör vara innanför brandväggarna finns dessa att tillgå
ERFARENHET:
Den/de konsult/konsulterna vi söker för uppdraget skall ha dokumenterad erfarenhet av:
– Implementering av GeoNetWork
– PostGIS och Installation och konfigurering av PostgreSQL
– Windows server 2019
OMFATTNING:
Uppdragets omfattning kan variera beroende på antal konsulter som offereras. Om en konsult ensam inte har efterfrågad dokumenterad erfarenhet kan mer än en konsult offereras.
OFFERTEN:
Vid lämnad offert godkänner leverantören att företaget har en stabil och god ekonomi, att samtliga relevanta lagar (t.ex. registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter) uppfylls av leverantören samt att leverantören, eller dess företrädare, inte är dömd för något brott som kan komma att äventyra ett framtida avtal och utförande av uppdraget. Kommunen kan komma att kontrollera att detta uppfylls.

Offerten ska vara skriftlig, författad på svenska och vara utformad enligt det som efterfrågas i offertförfrågan.

En handlingsplan, med en tidsplan, för implementering av metadataportalen samt dokumentation av installationen ska bifogas offerten. Handlingsplanen kan vara i matrisform. Moment, vem som gör vad och uppskattad tid för implementering och dokumentation ska tydligt framgå.

Lösningsförslag vad gäller installation på servrar ska bifogas offerten (ev behörighetsstyrning ska framgå)

Leverantören ska i sin offert ange följande:
1. Leverantörens företagsnamn
2. Organisationsnummer
3. Adress
4. Telefonnummer
5. Mejladress
6. Kontaktperson
7. Kontaktuppgifter till kontaktpersonen
8. Prisuppgifter
BEDÖMNING:
Kommunen kan komma att kalla representanter för offerten till avstämningsmöte/intervju i syfte att kvalitetssäkra offerten. Ersättning för detta utgår inte.

Offerten kommer att bedömas utifrån en kombination av handlingsplanens innehåll, fast pris, tidsram för slutförande samt utförares dokumenterade erfarenheter av liknande utförda uppdrag.
Bedömningspunkter är de extra önskemålen på produkten/tjänsten som utöver ska-kraven kan efterfrågas och kommer att värderas i bedömningen av offerterna för att bedöma vilken offert som bäst uppfyller kommunens behov och önskemål.

Följande bedömningspunkter kommer att värderas
• Uppfyllande av skallkrav
• Handlingsplanens innehåll
• Angivet fast pris
• Tidsram för slutförande
• Utförares dokumenterade erfarenheter av liknande utförda uppdrag

Läs Mer

4 Seniora fullstackutvecklare Java och Angular med kompetens och erfarenhet av arbete med systemarkitektur till Tillväxtverket

Vi söker nu seniora fullstack-utvecklare, Java och Angular 2+ med kompetens och erfarenhet av arbete med systemarkitektur. Kompetensnivå 4 till Tillväxtverket

Med anledning av covid-19 har Tillväxtverket fått regeringsuppdraget kring stöd för korttidpermittering och öppnade upp ansökningstjänsten för detta den 7 April. Sedan dess har vi utvecklat ett systemstöd i vårt ärendehanteringssystem Nyps. Med regeringens nya direktiv och ett utökat förtroende i ett förlängt uppdrag för 2021 och framåt har Tillväxtverket nu ett stort behov av förstärkning av personal och behöver hjälp med nedanstående kompetenser för IT Utveckling. Uppdraget kan även inkludera andra arbetsuppgifter.

Uppdraget omfattar:
Som Fullstack-utvecklare med erfarenhet av arbete med systemarkitektur kommer du att ingå i vår gruppering bestående av produktägare, systemutvecklare, testare och UX designer i ett Scrum-team, som tillsammans utvecklar och förvaltar vårt verksamhetssystem Nyps. Systemet används av Tillväxtverket samt av ytterligare ett 40-tal organisationer och är idag mest känt för att handha regeringens stödpaket för korttidspermittering. I det dagliga kommer du att arbeta med Fullstack-utveckling. Vi har en Dockercontainer-arkitektur samt arbetar med DevOps. I rollen arbetar du inom ramarna för ett projekt, i nära samarbete med projektledare, produktägare, testare och UX designers. Vi arbetar agilt och tror på självorganiserande team samt att ha kul tillsammans. En del av uppdraget innebär att arbeta med systemarkitektur. I det dagliga innebär det att vara delaktig i samt att fascilitera och driva diskussioner kring systemarkitektur tillsammans med teamet samt att delta i olika forum där övergripande arkitekturfrågor diskuteras.

I huvudsak drivs arbetet hemifrån på distans under covid 19 krisen.

Intervjuer kommer att göras under vecka 33

Läs Mer

Lead developer .NET Core 3.1

Till vår kund söker vi nu en duktig Lead developer.

Vi vill att du med dina kunskaper inom moderna utvecklingsmetoder ska hjälpa oss att utvecklas som organisation samtidigt som du producerar kod med självförtroende och är en förebild för oss andra. Du har god erfarenhet av utveckling med hjälp av API:er i en Azure-plattform samt är van att jobba med principer som SOLID och DDD. Du får chansen att påverka och göra saker ”rätt” från början. Din känsla av vad som går bra och mindre bra har du möjlighet att testa i praktiken. Du tycker att det är givande att lära ut och dela med dig av dina erfarenheter.

Teamet består av både seniora och juniora utvecklare som tillsammans med externa konsulter löser verksamhetens behov. Teamets mål är att utifrån ett agilt förhållningssätt kunna försörja verksamheten med en modern och innovativ plattform. Idag har vi en mindre tjänsteleverans i Azure som består av backend-API:er för vår mobilapp för fordonsadministration samt en integration mellan generalagentens CRM-system och återförsäljarnas affärssystem. Just nu pågår en upphandling av ett nytt affärssystem och vi ser ett stort behov av API-lösningar, integrationer och applösningar framöver.

Viktigast är vem du är som person och är bekväm att arbeta med vår verktygslåda som idag består av
• .NET Core 3.1
• API Management
• CosmosDB
• Azure DevOps
• ARM templates
• Pipelines i YAML
• Service Bus

Språkkrav: svenska och engelska flytande i tal och skrift

Läs Mer

3 st Senior fullstack utvecklare Javascript

Vi söker nu 3 st Senior fullstack utvecklare till vår kund för omgående start.

Uppdraget omfattar:
Kunden har en oberoende tjänst som erbjuder schyssta, enkla och prisvärda lån där ansvarsfullt låntagande belönas. Lånen distribueras via några av Sveriges ledande digitala plattformar för sparande och investeringar.

Som Fullstackutvecklare kommer du att jobba nära Kundens CTO med att aktualisera tekniska mål och visioner till konkreta syften för deras utvecklare. Kunden erbjuder en varierande arbetssituation som du själv får sätta din prägel på för att bäst nå uppsatta mål. Teamet består av ungefär 20 personer och är en blandad kompott personer som alla värderar ett avslappnat klimat på jobbet där allas röster är välkomna. Kunden jobbar ständigt med att skapa de bästa förutsättningarna för både de anställda samt företagets produkter genom att ligga i framkant både teknisk och arbetsmässigt. Utöver JavaScript och TypeScript finner du även AWS, Go, Python i den tekniska miljön.

Du kommer att vara en nyckelperson i arbetet med att överbrygga och implementera nya samt pågående initiativ på en konkret teknisk nivå. Det här är en chans att jobba nära både koden och teamet i det gemensamma arbetet med att ta företagets produkter till nästa nivå. Förutom att utveckla marknadsledande mjukvaruprodukter, tror vi att du tycker att det är kul att lyfta andra och motivera utvecklare till att producera grym kod.

Läs Mer