Tag

Systemutvecklare-arkiv - KeyMan

18 Systemutvecklare Java och Angular 2+ till Tillväxtverket

Vi söker nu 18 Systemutvecklare Java och Angular 2+ till Tillväxtverket

Uppdraget omfattar:
Med anledning av covid-19 har Tillväxtverket fått regeringsuppdraget kring stöd för korttidpermittering och öppnade upp ansökningstjänsten för detta den 7 April. Sedan dess har vi utvecklat ett systemstöd i vårt ärendehanteringssystem Nyps. Med regeringens nya direktiv och ett utökat förtroende i ett förlängt uppdrag för 2021 har Tillväxtverket nu ett stort behov av förstärkning av personal och behöver hjälp med nedanstående kompetenser för IT Utveckling.

Följande kompetensbehov finns för utveckling av ärendehanteringssystemet NYPS 2020 (Javautveckling, Angular 2+):
• Systemutvecklare java – 18 personer

Kompetens som efterfrågas är
• Fullstackutvecklare Java, Angular JS 2+ ( meriterande: Scala, frontendramverk, testautomatisering, DevOps)
• Devopskompetens för containerlösningar

I huvudsak drivs arbetet hemifrån på distans under covid 19 krisen.
Startdatum senast den 7/1 2021

Läs Mer

Systemutvecklare för vidareutveckling av webbapplikation Till Region Västmanland

Region Västmanland vill öka kunskapen om en egenutvecklad webbapplikation och önskar få en leverantör som kan

a) Sätta sig in i systemkoden och skaffa sig förståelse för systemet.
b) Vidareutveckla systemet enligt Region Västmanlands önskemål.

Leverantören ska tillsammans med Region Västmanland och i nära samarbete med projektledaren på Förvaltningen för digitaliseringsstöd vidareutveckla befintlig webbapplikation. Region Västmanland uppskattar uppdragets omfattning till mellan 300-500 timmar och innehåller integrationer mot interna och externa system.

För att erhålla ett mer precist estimat behöver Region Västmanland genomföra intervjuer med de leverantörer som har kompetensen och tillgängliga resurser för uppdraget inom angiven tidsram. Under intervjun kommer befintligt system förevisas på en översiktlig nivå, och möjlighet att ställa frågor gällande funktion, teknik mm kommer att ges. Leverantören ansvarar i detta sammanhang för projektledning av egna resurser för systemutveckling.

Uppdragets projektplanering görs gemensamt mellan leverantör och beställare men skall kunna påbörjas enligt överenskommelse så snart som möjligt dock senast i december 2020. Preliminärt slutdatum är mars 2021

Uppdraget inbegriper även framtagande av systemdokumentation.

I förlängningen önskar Region Västmanland teckna avtal för support och vidareutveckling av systemet.

Läs Mer

Systemutvecklare Python / R – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Systemutvecklare Python / R till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Kunden är en analytisk organisation som i sitt löpande arbete i stor utsträckning använder olika datauppgifter. Det gäller såväl i den kvantitativa analysen som i tillsynsarbetet. Kundens ambition är nu att fortsätta att gå i riktningen mot att bli en än mer analytisk- och datadrivenorganisation och behöver därför utvärdera möjligheten att ta in fler analysverktyg i verksamheten.

Vi söker därför en konsult inom Data & Analys som tillsammans med personer från verksamheten som ska driva utvärderingen av kodspråken R & Python. Genom konkreta användarfall kan vi visa nyttorna med att använda R & Python i analys och tillsyn. Givet ett lyckat utfall av utvärderingen vill vi därefter implementera dessa program/kodpsråk på bred front inom organisationen.

Läs Mer

Lead Developer till Azure DevOps team

Vi söker nu en Lead developer till kund.

Uppdraget omfattar:
Idag har kunden en mindre tjänsteleverans i Azure som består av backend-API:er för en mobilapp för fordonsadministration samt en integration mellan generalagentens CRM-system och återförsäljarnas affärssystem. Just nu pågår en upphandling av ett nytt affärssystem och kunden ser ett stort behov av API-lösningar, integrationer och applösningar framöver.
Viktigast är vem du är som person och är bekväm att arbeta med den verktygslåda som du kommer arbeta med, se skallkrav.

Läs Mer