Tag

Systemutvecklare-arkiv - KeyMan

Tre (3) Frontend-utvecklare till scrumteam

Vi söker nu tre (3) systemutvecklare med inriktning mot frontend-utveckling till vår kund.

Konsulterna kommer att arbeta i ett scrumteam bestående av 14 teammedlemmar i Östersund och Stockholm. Arbetet skall genomföras på plats i kundens lokaler i Stockholm.

Teamet kommer att utveckla myndighetens ärendehanteringssystem samt ett system för handläggning av EU-bidrag och nationella bidrag.

Myndigheten använder bl a följande tekniker för att utveckla i ett system som ska anpassas för nya bidragstyper och nya krav på användarfunktionalitet.

Backend: JavaEE7, Java SE 8, EJB3, JPA2, Scala, CDI 2, JAX-RS, Oracle, SWL, Wildfly, Flyway, Google Guava, Apache Commons, JUnit, Scalatest, Scalacheck, Docker, Camel

Frontend: ECMAScript 6, Typescript, NodeJS, Webpack, Lodash, RxJS, Karma, Jasmine, Angular JS, Angular 2+, JQuery, HTML5, CSS3, LESS, Witter, Bootstrap, Redux

Läs Mer