Tag

Systemutvecklare-arkiv - KeyMan

6-8 st systemutvecklare

Till vår kund söker vi nu 6-8 st systemutvecklare enligt nedan kompetenser. 

Kundens system är byggda i .Net Core och driftas i Azure. Nyckelkomponenter är App Service, Azure SQL Server, Azure Functions, ServiceBus, Api Management, Application Insights, Infrastructure As Code (med ARM-templates), Microsoft B2C. Teamen ansvarar även för driftsmiljön i Azure. För byggen, releaser, källkodshantering, backlogs mm används Azure Devops. 

Uppdragsbeskrivning 
Vi söker nu seniora utvecklare som passar in i denna teknikstack som har gedigen erfarenhet av liknande projekt, är drivna och ansvarstagande. 
Vi ser gärna att man har ett gott sinne för arkitektur och brinner för att förstå verksamhetens behov och hur vi bygger smarta system som
är stabila och förvaltningsbara över tid. Du behöver även ha vana av agilt arbete och den agila processen med kravrefinement, sprintplanering, stand-ups,
demos och retron så att vi kontinuerligt kan få feedback på det vi bygger för att skapa bästa nytta för kunden. Vilket projekt som resurssätts med vad kommer
att bero på vilken mix av konsulter vi får in. Du kommer att arbeta i team med andra utvecklare, scrummaster samt arbeta med produktägare. Alla teamen har
ungefär samma sammansättning.  
Grundläggande krav: 
Microsoft .Net, C#, .Net Core, EF.Core, REST, DDD, Microservices,
Azure, Git, Visual Studio, enhetstestning, CI/CD. 
Bra om det dessutom finns erfarenhet av: 
Webbutveckling med tekniker som Bootstrap, Angular, JavaScript.  
Kvalifikationer 
För att lyckas med uppdraget behöver du:                              
Erfarenhet av utveckling med Microsoft .Net, .Net Core och C#                              
Erfarenhet av Azure                              
Totalt rör det sig om ca 6-8 utvecklare som kommer tas in löpande. Storleken på projekt varierar men bl a så söker vi ett team på 3-4 utvecklare.
Läs Mer

Utveckling av ki.se till Karolinska Institutet

Vi söker nu en leverantör som med ett team kan utföra uppdraget Utveckling av ki.se till Karolinska Institutet.

KI:s webbplats representerar hela KI, är en ingång för många olika målgrupper och är universitetets största kontaktyta mot omvärlden. Webbplatsen består av fyra subsajter, som tillsammans bildar ”ki.se”: medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se, nyheter.ki.se samt ki.se/xxx med underområden såsom institutioner, forskning med flera. 
Webbplatsen är byggd i webbpubliceringssystemet Drupal 9, är tvåspråkig (svenska och engelska), består av ca 50 000 sidor samt ca 10 000 dokument omfattande:

 • information som riktas till externa målgrupper.
 • publik kurs- och programinformation riktad till såväl presumtiva som befintliga studenter.
 • publik information som är riktad till universitetets medarbetare och befintliga studenter.
 • anpassat innehåll och information i inloggat läge för KI:s medarbetare.
 • profilsidor och personallistor för alla medarbetare och anknutna. 
 • nyheter, både centrala och lokala på institutionerna.
 • kalenderposter, både centrala och lokala på institutionerna.
 
Webbplatsen har integrationer mot följande system:
 • Shibboleth för inloggning
 • Identitets- och behörighetssystem (IDAC) för personinformation
 • Selma för kurs- och programinformation samt kurs- och programplaner
 • Varbi för lediga tjänster
 • Delta för uppdragsutbildningar
 • Qbank, konnektor för bild- och filmhantering
 • Pubmed för enstaka publikationer
 • Bibliometrisystemet för en persons samtliga publikationer
 
Övriga system som webbplatsen använder eller har kopplingar till:
 • Readspeaker för uppläsning av sidor och dokument
 • Siteimprove för innehållshygien
 • Google Programmable Search för sökfunktion
 • Google Analytics och Google Tag Manager för analys
 • Matomo för analys
Uppdragets omfattning
1.      Kontinuerligt underhåll, ny utveckling och vidareutveckling av Drupal inklusive dess integrationer mot andra system:
 • Utveckling av ny funktionalitet, vidareutveckling och underhåll av befintlig funktionalitet, mallar, struktur och navigation, installation, konfiguration, implementation. Core-uppdateringar, säkerhetsuppdateringar. 
 • Rådgivning/utbildning kring arkitektur, design och funktionalitet.
 • Rådgivning och förbättring av användarupplevelse och tillgänglighet.
 • Systemdokumentation anpassad för KI.
 • Projektledning av den egna leveransen.
 • Gemensamma uppföljningsmöten.
KI uppskattar omfattningen av uppdraget till ca 150 timmar per månad. KI garanterar dock inte någon volym. 
 
2.      Tilläggstjänster som kan beställas vid behov:
 • Utveckling av separata tjänster, till exempel webbplatser för projekt m.m. som inte ryms inom ramen för ki.se. 
Tilläggstjänster kan beställas av andra personer inom KI och även faktureras till andra än nedan kontaktpersoner. KI uppskattar omfattningen av tilläggstjänster till mellan 0-500 timmar per år.
Om kontraktet
KI avser att teckna avtal med en (1) leverantör.

Leverantören ska säkerställa leveransen i form av ett team som har flerårig erfarenhet av systemutveckling och mycket god kännedom om olika tekniker och verktyg på området. Teamet ska vidare kunna leverera kontinuitet i uppdraget så att viktig kunskap och kompetens överförs mellan teammedlemmar. 

Arbetet sker i nära samarbete mellan beställare och leverantör. Beställare är förvaltningen för KI:s objekt ”plattform för övergripande webbkommunikation” som består av personer från KI:s IT-avdelning och Kommunikationsavdelning. 

Kommunikation och rapportering av aktiviteter, uppgifter och leveranser sker digitalt. Vid behov kan även fysiska möten användas.

Varje månad skickas en faktura för de timmar som har arbetats upp tillsammans med en specifikation av vad tiden använts till.
 
Läs Mer