Tag

Teknisk projektledare-arkiv - KeyMan

Teknisk projektledare införande Azure MFA till Karolinska Institutet – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Teknisk projektledare för införande av Azure MFA till Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet ska införa multifaktor-autentisering för samtliga användare i KI’s Office365 miljö. Uppdraget handlar om att som teknisk projektledare tillsammans med IT-avdelningen genomföra förberedelse, planering och införandet.

Man ska ta fram de aktiviteter och förberedelser som behövs för att genomföra införandet, planera införandet, säkerställa att den tekniska miljön är uppsatt och konfigurerad utifrån den önskade funktionalitet som KI vill uppnå. Identifiera aktiviteter, införanderisker, skapa beslutsunderlag för hantering av identifierade risker och/eller förändringar i både teknisk miljö och anvisningar som behöver ske för ett lyckat införande.
Att tillsammans med IT-avdelningens resurser planera projektet och genomföra projektet ur alla aspekter. (tekniska, administrativa, kommunikation).

Det kommer etableras ett projekt med en projektgrupp samt en styrgrupp till detta uppdrag.

Läs Mer

Teknisk projektledare integration – offert skickad till kund

Till vår kund söker vi nu en duktig teknisk projektledare som har gedigen erfarenhet av integrationer mellan nya och gamla system. Projektet ska skapa integrationer mellan det nya moderna affärssystemet och leverantörernas äldre system. Totalt handlar det om ca 30-50 integrationer. Integrationerna skall utvecklas med hjälp av Azures adaptrar.

Den tekniska projektledaren ska leda utvecklingsarbetet av integrationerna. Driva kommunikationen med de olika intressenterna. Få projektdeltagarna på ett fokuserat sätt att driva åt samma håll.

Läs Mer