Skip to main content
Tag

Teknisk projektledare

Teknisk projektledare till Tillväxtverket

Vi söker nu en Teknisk projektledare till Tillväxtverket med placering i Stockholm.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera EU stödet som vänder sig till företag. Detta, och också andra former av stödinsatser, hanteras i systemet Nyps som Tillväxtverket utvecklar och förvaltar. Systemet består bland annat av e-tjänster för företag, klienter för handläggning och tillämpningar för statistik, uppföljning och rapportering. IT Enheten, där du blir placerad, har också andra ansvarsområden inom systemförvaltning, infrastruktur och utveckling.
 För att stödja våra uppdrag framåt söker vi nu förstärkning i vårt infrastrukturteam, bland annat i form av teknisk projektledare.
 
Uppdraget innebär att leda, driva och samordna Tillväxtverket aktiviteter efter byte av driftleverantör. Erfarenhet att leda och driva transformeringsprojekt av driftsmiljöer är meriterande.
 
Uppdraget börjar med att leda, driva och planera tekniska förändringsaktiviteter för att minska den nuvarande tekniska skulden. Förändringsaktiviteterna ska leda till att skapa förutsättningar för en lyckad eftertransition- och transformering hos den nya driftleverantören.
Som teknisk projektledare kommer du att ha ett nära samarbete med såväl vår interna IT, kärnverksamheten, viktiga intressenter, externa organisationer samt IT driftleverantören.
Uppdraget omfattar:
• Hålla ihop, planera och leda/driva projektet mot uppsatt mål
• Bedöma och presentera planer för projektets beställare
• Koordinera information och olika aktiviteter mot kärnverksamhet
• Kommunicera med samtliga berörda i projekt
• Säkerställa leveransen i projektet
• Säkerställa att koordinera och informera alla intressenter om pågående och kommande aktiviteter
• Följa upp och löpande rapportera status i projekt
 
Uppdraget kan även innefatta andra uppgifter.
 Arbetet främst på kontoret med kan också genomföras på distans efter överenskommelse. Detta kan ändras beroende på utvecklingen rörande Corona. Initialt är uppdraget 100% men kan eventuellt behöva justeras efter 6 månader.
Detta görs i så fall samråd mellan kund och konsult.
 
 Bakgrund:
 Tillväxtverket har tecknat ett nytt IT-driftsavtal som omfattar följande tjänster hos en utkontrakterad driftleverantör:
 
• Ett helhetsåtagande av drift och förvaltning av infrastruktur och applikationer som tjänst på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt.
• Driftleverantören kommer att tillhandahålla:
• Serverplattform för standardapplikationer.
• Containerplattform med Kubernetes teknologi för egenutvecklade system.
• Nätverk/Kommunikation – Central brandvägg, LAN
 
 Tillväxtverket har idag en IT-driftsmiljö som är utkontrakterad till Iver och består av ett par hundra servrar som har hanterats i transformationsprojektet.
 
• 75% av miljön är kopplad till egenutvecklade applikationer som hanterar EU-stöd samt stöd till företag som ansöker om korttidsarbete för permittering (På webbplatsen verksamt.se och i egenutvecklade system NYPS, RAPS och PIPOS).
• Tillsammans har dessa system runt 2000 användare. Användarna är främst externa och NYPS står för ca 50% av dem.
• För tjänsten Verksamt.se samverkar Tillväxtverket med Bolagsverket och Skatteverket.
• Tillväxtverket förvaltar även ett hundratal övriga applikationer.
• Som Databashanterare används MS SQL, Oracle samt PostgreSQL.
• Operativsystemen på våra servrar är Linux och Microsoft i olika versioner.
 
Tillväxtverkets IT-enhet har som strategisk inriktning att:
• Bedriva IT verksamhet närmare kärnverksamheten och erbjuda ökat stöd inom digitalisering.
• Flytta fokus från operativ IT-drift till verksamhetsutveckling genom att köpa bas- och värdeökande funktioner inom IT som tjänst.
• Stärka IT- personalens förmåga kring systemförvaltningsfrågor (t.ex. kravställning, beställning och uppföljning) av våra IT tjänster.
• Öka graden av standardiserade IT-tjänster.
• Övergå från en traditionell releasehantering till att snabbare kunna leverera funktioner med hög kvalité genom en kontinuerlig leverans av utvecklad kod i de egenutvecklade systemen baserat på arbetssättet DevOps.
 
Uppdraget ska leda till att Tillväxtverket når följande resultat:
• En homogen och förvaltningsbar IT-driftsmiljö för att kunna fortsätta Tillväxtverkets förändringsresa.
• Säkerställa att leveransen från iver överensstämmer med den nya IT-driftavtalet. 

• Säkerställa att processer och rutiner som krävs för att leverera mervärde i avtalet är på plats 
• Verifiera att vi uppnår våra operativa och strategiska mål som kan påvisa mervärde med det nya avtalet 
 
Uppdraget ska bidra till att Tillväxtverket på sikt uppnår:
• Ett modernt, kostnadseffektivt och kvalitativt IT-stöd som proaktivt stödjer Tillväxtverkets digitaliseringsarbete.
• Moderna, resurseffektiva och ändamålsenliga IT-tjänster.
• En driftsplattform med containerteknologi (t ex Kubernetes) som tjänst, för utveckling och drift av egenutvecklade applikationer.
• En IT-driftsmiljö med hög prestanda för hantering av stora datamängder (GIS-data) och korta svarstider.
• Skalbara drifts- och utvecklingsmiljöer där tjänster och resurser kan styras efter behov.
• Att lokala utvecklingsmiljöer flyttas till central driftstjänst.
 
 
Läs Mer

IT-Project Manager/Technical PM for Core Finance project to NCC (10305) ÅTERTAGEN AV KUND

We are now looking for a IT-Project Manager/Technical PM for Core Finance project with competence level 3 to NCC (see appendix NCC Competence levels).

NCC are on a transformation journey to become a Data Informed Company. Part of that journey is an initaive to replace current financial model and the current ERP system. This changes will hava a large inpact on our current system landscape due to other demand and structure of information. We need a person that can structure our work in getting the change done in the landscape and analyse the effect on current systems. To you help you will have exisiting resources at NCC and in the project. You will be part of the current Core Finance Team and will report to the Project Manger of that team.

The total project consists of three parts, where the TPL will be responsible for the area managing all changes in sorounding systems in parallel of implementing the new ERP system. Examples of activities are set up a project/activity plan with involved service managers, support the service managers in their work in regards of the project, be part of the Core Finance project group and project meetings, manage and follow up costs.

Läs Mer