Skip to main content
Tag

Teknisk testare

Testare med erfarenhet av testautomatisering till Tillväxtverket

Vi söker nu en testare till Tillväxtverket, primärt för tester rörande det egenutvecklade systemet NYPS byggt i Java med placeringsort Stockholm. Som testare kommer du få stöd av en testcoach. 

Tillväxtverket är mitt uppe i utveckling av stöd för övriga stödmedelsformer där vi vill utveckla vår förmåga till test och testautomatisering. Strategiskt jobbar vi tillsammans för att ständigt förbättra tekniker, arbetssätt och metoder. Våra system är integrerade med interna och externa gränssnitt, vilket ökar komplexiteten i våra testfall. 
Vi ser att testautomatisering är en ytterst viktig möjliggörare för att vi ska kunna leverera och hålla våra deadlines. Du kommer att arbeta i ett tvärfunktionellt team. Vi tar ett gemensamt ansvar för förvaltning, nyutveckling och planering, där vi försöker arbeta inom en DevOps context. Uppdraget kan även inkludera andra arbetsuppgifter.

Uppdraget omfattar 
-Granska krav och teknisk design, dvs kommer dessa uppnå en bra kvalitet och att den tekniska lösningen är testbar 
-Ge information på relevant testdata, men även skapa sådant själv 
-Skriva testspecifikationer och relevanta testfall, samt utföra testfall vilket kan innehålla: 
-Utveckla och underhålla automatiska tester, skrivna med hjälp av API testverktyg
-Exekvera olika typer av manuella och semi-automatiska tester
-Statisk kodanalys 
-Utforskande testning och proaktivt felsökande 
-Utföra tester på enskilda user stories, integrationstester, funktionstester, systemtester, acceptanstester och regressionstester 
-Samarbeta med andra testresurser, i andra system 
-Sammanställa testresultat och rapportera 
-Arbeta nära utvecklare och andra testare, på ett prestigelöst sätt 
-Vara med och utveckla arbetssättet i teamet 

Kunden ställer stora krav på att konsulten själv ska ha utfört och haft motsvarande ansvar i liknande projekt med testautomatisering, samt till stor del lyckats med dessa uppdrag. 

Läs Mer