Tag

Teknisk testare-arkiv - KeyMan

Teknisk testare med erfarenhet av DevOps och CI/CD-pipelines till PM – Offert skickad till kund

Till Pensionsmyndigheten söker vi nu en teknisk testare med kompetens inom teknisk test, testautomatisering, DevOps och CI/CD-pipelines.

Uppdraget omfattar:
Syftet med uppdraget är förstärka Pensionsmyndighetens testgrupp för Pensionsprodukter främst med kompetens inom teknisk test, testautomatisering, DevOps och CI/CD-pipelines. Arbetet kan komma att bedrivas både i projektform och som utvecklingsuppdrag inom förvaltningen.

I arbetsuppgifterna ingår kravanalys, skapande av testdata, testfall, testautomatisering, exekvering av tester samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat. I testerna ingår att sätta upp testdata i testmiljöer, verifiera resultat i batchar, GUI samt i databas. I arbetsuppgifterna ingår också att utveckla och förvalta CI/CD-processen med dess pipelines.

Konsulten vi söker bör gilla och vara van vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder en rad verktyg så som SoapUI, IntelliJ , Jira och Jenkins. Våra testare har egna miljöer som de konfigurerar/ansvarar för och är vana vid felsökning. Vi jobbar agilt i tvärfunktionella team; krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Läs Mer