Tag

Test Data Specialist-arkiv - KeyMan

Testspecialister till nationella läkemedelslistan – offert skickad till kund

Vi söker nu tre (3) testspecialister till vår kund.

Som testspecialist kommer konsulten att arbeta i ett agilt team där alla delar av systemet utvecklas, från databas till affärslager och externt tjänstegränssnitt. Konsultens ansvarsområde är att tillsammans med teamet att kvalitetssäkra alla delar och ansvara för systemtest. Konsulten kan även arbeta självständigt inom sitt ansvarsområde.

Uppdraget kan bestå bl a av följande uppgifter:
• Designa, implementera och exekvera tester för tjänster och underliggande affärslager.
• Uppdatera och skapa nya automatiserade tester som körs i CI-pipeline (Continuos integration).
• Programmera i till exempel groovy för testautomatiseringen och använda testramverk utvecklat i groovy.
• Delta i agilt arbete.
Uppdraget kan förändras där t ex konsulten kan komma att ingå i andra projekt alternativt förvaltningsarbete, eller arbeta mer med automatiserade CI-tester.

Läs Mer