Tag

Testare-arkiv - KeyMan

1-2 Testare/Tekniska testare till Pensionsmyndigheten Stockholm – Offert skickad till kund

Vi söker nu 1-2 Testare/Tekniska testare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:

Inom området Ärendehantering kommer större utvecklingsinitiativ påbörjats för ett hel nytt systemstöd för våra förmåner. Till detta behöver vi förstärka med fler testkonsulter.
Konsulten kommer att ingå i något av våra förmånsteam, bestående av utvecklare, testare och med verksamhetsrepresentanter knutna till teamen. Teamen omfattar runt 6-9 personer har hög grad av självstyre varpå god samarbetsförmåga är extra viktigt. Team finns distribuerade i Stockholm och Luleå.

Konsulterna bör gilla och vara vana vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder IntelliJ, GIT/BitBucket, SoapUI, Toad för Oracle och MySQL , Jira. Våra testare har egna miljöer som de konfigurerar/ansvarar för inkl. felsökning.

I arbetsuppgifterna ingår kravanalys, test-analys, testdatahantering, skapande av automattestfall i vårt egenutvecklade verktyg Testwis, skapa manuella testfall samt exekvering av testfall. För att arbetet ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt ingår även revidering av testfall, verifiering av GUI samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat. Vi jobbar agilt med krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Läs Mer