Tag

Testare-arkiv - KeyMan

Testautomatiserare/programmerande testare till Pensionsmyndigheten i Luleå – Vi söker fler kandidater!

Vi söker nu en Testautomatiserare/programmerande testare till Pensionsmyndigheten.

Inom området Ärendehantering har flertalet utvecklingsinitiativ påbörjats för ett hel nytt systemstöd för våra förmåner. Till detta behöver vi förstärka med fler testkonsulter. Konsulten kommer ingå i något av våra förmånsteam, bestående av utvecklare, testare och med verksamhetsrepresentanter knutna till teamen. Teamen omfattar runt 6-9 personer har hög grad av självstyre varpå god samarbetsförmåga är extra viktigt. Team finns distribuerade i Stockholm och Luleå

Konsulten bör gilla och vara vana vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder IntelliJ, GIT/BitBucket, Jira. Våra testare har egna miljöer som de konfigurerar/ansvarar för inkl. felsökning. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med utvecklare ta fram nya testramverk, skriva enhetstester och automatiserade systemtestfall. Genomföra krav och test-analys, testdatahantering, samt underhålla och uppdatera befintlig automatisering. För att arbetet ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt ingår även revidering av testfall, verifiering av GUI samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat.

Du kommer att dela med dig av dina kunskaper och arbeta för att lyfta teamkollegors kompetens inom testautomatisering. Vi jobbar agilt med krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Läs Mer