Tag

Testledare/testare-arkiv - KeyMan

Teststrateg/testarkitekt

Till vår kund söker vi nu en duktig teststrateg/arkitekt enligt nedan.

– Utföra en förstudie/analys av vilka förändringar kunden bör utföra gällande set up av Testmiljöerna
– Nulägesanalys, vilka förutsättningar finns och på vilket sätt arbetar kunden med test idag.
– Ta fram förslag på vilka åtgärder som bör göras gällande testmiljöernas set up och nyttjande
– Vilka förändringar måste göras för att utföra föreslagen åtgärd.
– Vilken effekt får kunden av förslaget
– Tillsammans med projektledare ta fram en implementationsplan
– Ev. delta i implementationsarbetet av den nya set up:en

Läs Mer