Tag

Tjänstedesigner-arkiv - KeyMan

Användarcentrerad behovsutredning/tjänstedesign till Haninge kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Användarcentrerad behovsutredning/tjänstedesign till Haninge kommun.

Uppdraget omfattar:
BAKGRUND:
Haninge kommun bedriver flertalet arbeten med utgångspunkt i användarcentrerad utveckling. Kommunen har även startat interna utbildningssatsningar för grunderna i tjänstedesign enligt Innovationsguidens modell och ser över hur detta arbetssätt kan spridas mer inom organisationen. Ett fokus under hösten finns på behovsutredning för kommande e-tjänsteutveckling.

UPPDRAGET:
Att bidra med sin kompetens och stödja och arbeta fram metoder och modeller för användarcentrerad utveckling med utgångspunkt i bland annat Innovationsguiden. Bidra med kunskap, kompetens och praktiska övningar där arbeten redan är i gång eller på väg att startas. Agera som coach/mentor/inspiratör för de som driver arbeten/genomför utbildningar. Bistå med praktisk erfarenhet och kompetens vid upplägg av exempelvis workshoppar samt vara delaktig och drivande i arbeten/workshoppar för att ta reda på behov.

MÅL
Utveckla metoder och arbetssätt för användarcentrerad utveckling tillsammans med kommunen.
Vara delaktig/stödjande/coachande i arbeten som bedrivs.

OMFATTNING:
Uppdraget startar på ovan angivet datum och löper till 2022-12-16 under ordinarie kontorstid. Undantag kan förekomma i dialog med beställaren.
Omfattningen, som kan variera beroende på uppdragets intensitet, beräknas till i snitt 40%. Uppdraget kan fördelas på fler om det upplevs lämpligare.
Uppdraget kommer att utföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och lokala beslut i Haninge Kommun.

Läs Mer