Tag

Upphandlare-arkiv - KeyMan

Senior IT teknisk upphandlare (uppdaterade krav)

Till vår kund söker vi nu en IT-teknisk upphandlare.

Kunden genomför med start 11/1 fas två i ett stort IT tekniskt projekt. Fas 2 innebär att man går in i en upphandlingsfas. Definitionsfas är slutförd och kravspecifikationer är under slutförande.
Upphandlingsfasen kommer pågå från 11/1 – c:a 31/3 2021

I två delströmmar skulle kunden behöva en extern resurs att ingå i teamet.
Delströmmarna koncentrerar sig till specifika tekniska plattformar, dels OCP + broker , i teamet finna alternativa leverantörer, utvärdera, förhandla, slutföra avtal på den plattform som skall samla och skicka all information i fordonet , dels också MADT, i detta fall motsvarande HW, (skärm)och ramverk (mjukvara) för förarens informationssystem i fordonet.

Uppdraget blir alltså att under Q1 genomföra och avsluta förhandlingar inom områden ovan för att överlämna de färdiga lösningar som möter kravspecifikationen, färdiga att avropa från start Q2 2021.
Några tänkbara leverantörer har identifierats i förstudie/definitionsfas, kunskap om marknaden är en fördel, för att eventuellt utöka/komplettera listan på möjliga leverantörer.
Kunden ser framför sig ett behov av en IT teknisk kompetens med god erfarenhet av förhandling, upprättande av avtal mm. I teamet kommer intern teknisk kompetens att ingå.

Läs Mer