Tag

Upphandling/Inköp-arkiv - KeyMan

Inköpsspecialist med erfarenhet inom IT

Vi söker nu en Inköpsspecialist med erfarenhet inom IT, till slutkund Försvarsmakten.

Bakgrund:
Avdelning PRIO förvaltning består av fem sektioner och vi vill nu stärka upp vår logistiksektion med en ny medarbetare. Sektionens ansvarsområden är att förvalta och utveckla Försvarsmaktens SAP-lösning inklusive DFPS inom logistikområdet. Försvarsmakten har en stor logistiklösning inom SAP och den fortsätter växa, i dag omfattar lösningen bl.a. in/utlåning, lagerrörelser ink WM (t.ex. in- ut- och omlagringar), transporter, inventering, materielunderhåll, tullhantering/export, behovssättning/behovstäckning, MRP, lagerpåfyllnad, kontrakt, masterdatahantering, inköp, produktionsplanering, försäljning, internhandel och kundfakturahantering.

Uppdraget omfattar:
Konsulten kommer agera konsultativ till Systemförvaltningen internt, övriga Försvarsmakten samt andra externa aktörer i beredningen och lösningen av tilläggsärenden samt komplicerade incidenter. Även i detta arbete förväntas konsulten kompetenshöja Försvarsmaktens personal genom att involvera dem i arbetet.

Konsultens arbetsuppgifter:
Arbetet att agera lösningsarkitekt/specialist inom hela logistikområdet vilket bland annat innebär kvalitetssäkring av kollegors design/lösningsförslag. Delta i designbeslutsgruppen samt arkitektforum för att ur ett ”helikopterperspektiv” inom logistikområdet, samt angränsande moduler kunna avgöra om föreslagna lösningar ska genomföras eller inte. Samt med detaljkunskap inom logistikområdet kunna bedöma om lösningsförslaget har rätt design samt målbild. Arbetet innebär även att skapa design/lösningsförslag, konfigurering, tester, kvalitetssäkring, framtagande av lösnings- och systemdokumentation och koordinering och samarbete med närliggande områden.

Inom processen Upphandling & Inköp ingår även integrationer mellan interna såväl som externa system

Arbetar främst hos förvaltnings-/utförarorganisation men även i linjeverksamheten enligt gällande rutiner och processer.

Exempel på arbetsuppgifter och metoder:
 Lösningsarkitekt/specialist inom Upphandling & Inköp samt övrig logistik.
 Delta i DBG samt lösningsspecialistforum, samt ARKM.
 Validering/kvalitetssäkring av lösningsförslag.
 Ärendehantering i andra och tredje linjens support: lösningsförslag, konfigurering/migrering, tester, kvalitetssäkring.
 Framtagande av lösnings- och systemdokumentation.
 Slutanvändarstöd: rådgivning, handledning, utbildning och instruktioner.
 Problem/incident/Change enligt ITIL.
 Stödja övrig supportpersonal i rollen som områdesexpert, då de har komplexa frågeställningar, eller behöver hjälp av andra anledningar.

Läs Mer