Tag

Utbildare / kursledare-arkiv - KeyMan

Utbildare till Hybridutveckling med Javascript

Vi söker nu en Utbildare till kursen Hybridutveckling med Javascript 30 poäng, kursen ingår i utbildningen Mobilapputvecklare.

Uppdraget omfattar:
Kursens mål och syfte
Kursens syfte är att den studerande ska kunna skapa hybrid-mobilapplikationer.

Kursens mål är att den studerande ska kunna skapa hybrid-mobilapplikationer till iOS och Android med HTML, CSS och JavaScript samt ramverk för ändamålet och publicera dem. Även ytterligare ramverk som React Native för att mer likna Native appar.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om
• CSS, HTML5 och javascript
• Fördjupade kunskaper i JavaScript-ramverk samt React Native avsedda för mobila plattformar

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att
• identifiera och sätta sig in i lämpliga resurser för hybrid-utveckling av mobilapplikationer
• Göra anpassningar av applikationen specifikt för iOS respektive Android

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetens för att
• Självständigt utveckla mobilapplikationer för både Android och IOs med hjälp av javascript-ramverk samt React Native ramverk.

Pedagogik och undervisningsform
Kursen genomförs med en blandning av föreläsningar kring teori och praktiska övningar/laborationer. En stor del av kursen består även av ett individuellt projekt som den studerande genomför både för att lära sig men även för examination.

Examinationsform
Kursen examineras genom följande moment

• inlämningsuppgift/er
• presentation

Omfattning: Ca 96 tim fördelade på 5v = ca 3 dag/vecka.

Läs Mer