Tag

Utbildare / kursledare-arkiv - KeyMan

Kursledare till kursen: Säkerhet i trådlösa nätverk vecka 7-10 Jönköping

Vi söker nu en Utbildningskonsult till kursen: Säkerhet i trådlösa nätverk ,vilket är en kurs som ingår i utbildningen till IT-säkerhetstekniker.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål:
Kursens mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper om tekniker och utrustning som kan användas för att utvärdera och höja säkerheten vid användning av trådlösa nät.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Olika standarder och protokoll för trådlös kommunikation
• Systemarkitektur och design av trådlösa nätverk
• Säkerhetshot mot trådlösa nätverk och lämpliga skyddsåtgärder
• Säker inloggning och överföring av information i trådlösa nätverk
• PKI-infrastruktur

Färdigheter i att:
• Analysera säkerhetshot för att kunna välja och implementera lämpliga lösningar
• Värdera olika hot med avseende på risk och andra konsekvenser såsom nertid och badwill

Kompetenser för att:
• Förhålla sig till och göra etiska avvägningar mellan säkerhet, integritet, hackning och övervakning

Litteratur: Fastställs i samråd med Utbildningsledare

Undervisningsform: Föreläsningar och laborationer

Former för kunskapskontroll:
Inlämningsuppgift och skriftlig tentamen

Kursen är på 20 YH-poäng och ska gå veckorna 7-10, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning innebär i genomsnitt två (2) föreläsningar per kursvecka. En (1) dag föreläsning avser alltid om inget annat anges, sex (6) timmar per föreläsningsdag.
Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Läs Mer

Kursledare till kursen: Programmering .Net Fördjupning. Vecka 2-9 Linköping

Vi söker nu en Utbildningskonsult till kursen: Programmering .Net Fördjupning,vilket är en kurs som ingår i utbildningen till Systemutvecklare.net
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål:
Kursens syfte är att ge de studerande kunskaper om objektorienterad programmering med C# som språk.
De studerande får kunskap om och förståelse för begreppen; syntax, typer, uttryck och block, arrayer, undantagshantering, klasser, instanser, arv och komposition, polymorfism.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Begrepp inom objektorienterad programmering
• Algoritmiskt tankesätt och logiska tillvägagångssätt vid utformande av algoritmer
• Utvecklingsprocesserna vid programmering
• Analysering och strukturering av applikationer
• Strukturerad och objektorienterad programmeringsteknik vid programutveckling
• Lämpliga kontrollstrukturer och klasser vid testning av applikationer
• Testdriven utveckling (TDD)
• Klassbibliotek och ramverk

Färdigheter i att:
• Programmera i C#
• Redogöra för olika begrepp inom objektorienterad programmering
• Utveckla processer vid programmering
• Utforma applikationer
• Använda programmeringsteknik för att utveckla program
• Testa applikationer
• Utföra automatiserad enhetstestning av varje block, använda TDD.
• Analysera förkodade lösningar

Kompetenser för att:
• Självständigt lösa programmeringsuppgifter i C#
• Jämföra olika begrepp inom programmering
• Leda utvecklingsarbete vid programmering Praktiskt utföra parprogrammering
• Utförligt utveckla applikationer efter slutanvändarens krav
• Ta ställning till val av programmeringsteknik vid utveckling av program
• Strukturera och dokumentera koden och namnsätta variabler och funktioner.
• Kritiskt granska och testa applikationer samt föreslå förändringar
• Leda och identifiera arbetet med förkodade lösningar i ramverk och klassbibliotek

Undervisningsform:
Föreläsningar, grupparbete, inlämningsuppgifter

Former för kunskapskontroll:
Inlämningsuppgifter, gruppuppgift och en individuell tenta.

Kursen är på 40 yh-poäng och ska gå veckorna 2-9, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning innebär i genomsnitt två (2) föreläsningar per kursvecka. En (1) dag föreläsning avser alltid om inget annat anges, sex (6) timmar per föreläsningsdag.
Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Läs Mer

Kursledare till kursen: Programmering för testare. Vecka 6-11 Linköping.

Vi söker nu en Utbildningskonsult till kursen: Programmering för testare. Vecka 6-11 Linköping.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursbeskrivning:
Kursens syfte är att ge de studerande färdigheter i att använda programutvecklingsprocessen och objektorientering samt kunna skriva automatiserade tester med hjälp av Java och C#.
Målet med kursen är att de studerande ska kunna utföra enklare programmering i de vanligast förekommande programmeringsspråken inom testning, hantera krav, ta fram usercase och testspecifikationer

Innehåll:
Programmering Java, C#, Javascript Utvecklingsverktyg för att koda, kompilera och felsöka program i C# och Java. Kodhantering med ett versionshanteringssystem såsom Git.

Kursen är på 30 yh-poäng och ska gå veckorna 6-11, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning innebär i genomsnitt två (2) föreläsningar per kursvecka. En (1) dag föreläsning avser alltid om inget annat anges, sex (6) timmar per föreläsningsdag.
Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Läs Mer

Kursledare till kursen: Programmering .Net Fördjupning. Vecka 3-10 Distans (Jönköping)

Vi söker nu en Utbildningskonsult till kursen: Programmering .Net Fördjupning,vilket är en kurs som ingår i utbildningen till Systemutvecklare.net
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål:
Kursens syfte är att ge de studerande kunskaper om objektorienterad programmering med C# som språk.
De studerande får kunskap om och förståelse för begreppen; syntax, typer, uttryck och block, arrayer, undantagshantering, klasser, instanser, arv och komposition, polymorfism.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Begrepp inom objektorienterad programmering
• Algoritmiskt tankesätt och logiska tillvägagångssätt vid utformande av algoritmer
• Utvecklingsprocesserna vid programmering
• Analysering och strukturering av applikationer
• Strukturerad och objektorienterad programmeringsteknik vid programutveckling
• Lämpliga kontrollstrukturer och klasser vid testning av applikationer
• Testdriven utveckling (TDD)
• Klassbibliotek och ramverk

Färdigheter i att:
• Programmera i C#
• Redogöra för olika begrepp inom objektorienterad programmering
• Utveckla processer vid programmering
• Utforma applikationer
• Använda programmeringsteknik för att utveckla program
• Testa applikationer
• Utföra automatiserad enhetstestning av varje block, använda TDD.
• Analysera förkodade lösningar

Kompetenser för att:
• Självständigt lösa programmeringsuppgifter i C#
• Jämföra olika begrepp inom programmering
• Leda utvecklingsarbete vid programmering Praktiskt utföra parprogrammering
• Utförligt utveckla applikationer efter slutanvändarens krav
• Ta ställning till val av programmeringsteknik vid utveckling av program
• Strukturera och dokumentera koden och namnsätta variabler och funktioner.
• Kritiskt granska och testa applikationer samt föreslå förändringar
• Leda och identifiera arbetet med förkodade lösningar i ramverk och klassbibliotek

Undervisningsform:
Föreläsningar, grupparbete, inlämningsuppgifter

Former för kunskapskontroll:
Inlämningsuppgifter, gruppuppgift och en individuell tenta.

Kursen är på 40 yh-poäng och ska gå veckorna 3-10, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Distansutbildning med två halvdagar, 6 timmar i Jönköping vecka 3.
De flesta föreläsningarna sker live via videolänk och spelas in, även viss handledning live via videolänk brukar ingå. De studerande medverkar från egen ort via dator.
Skolan använder verktyget Zoom.

Läs Mer

Kursledare för kursen Utredning och forensik – akut!

Vi söker nu omgående en Kursledare för kursen “Utredning och forensik” till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Kursen ingår i YH-utbildningen Samordnare – informations- och cybersäkerhet och kursplanen beskrivs nedan.

Kursens övergripande mål och innehåll
Kursen ger grundläggande förståelse för utredningsmetodik, samt de särskilda krav som ställs på cyberfysiska system för att vidtagna åtgärder ska anses utgöra ”forensiskt sunda metoder”. Vidare studeras skillnader i olika lagringsmedier, och deras tekniska förutsättningar att underkastas säker dataradering. De tekniska aspekterna studeras i ljuset av ISO-standardens riktlinjer för incidenthantering.

Kursens detaljerade mål och innehåll
Kunskaper
• Utredningsmetodik
• Incidenthantering
• Filformat och filhuvuden
• Disassemblering och debug
• Lagringsmedier – principer
• Metoder för säker dataradering
• Logganalys och skydd av loggar
• Betydelsen av (korrekt) gemensam tid (NTP, SNTP)

Färdigheter
• Med utgångspunkt i verksamhetsanalys avgöra vilka aktiviteter i ett informationssystem som utgör ”säkerhetsrelevanta” och därför ska loggas
• Avgöra vad som från fall till fall utgör en anomali i en säkerhetslogg
• Avgöra vilken typ av minnesteknik ett visst lagringsmedium använder, och välja korrekt metod för säker radering
• Analysera ett lagringsmedium och preliminärt avgöra om det går att återskapa information från det

Kompetenser
• Vidta åtgärder i egenskap av ”first responder” under eller efter ett it-angrepp
• Samverka med sakkunniga experter och i förekommande fall rättsvårdande myndigheter 

Former för kunskapskontroll
• 1 individuell inlämningsuppgift med skriftlig och muntlig redovisning
• 1 skriftlig kunskapskontroll

Läs Mer

Kursledare för kursen Molnbaserad Arkitektur – Linköping

Vi söker nu en Utbildningskonsult – Molnbaserad Arkitektur vilket är en kurs som ingår i utbildningen till Systemutvecklare.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla våra utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål
Kursens syfte är att ge de studerande fördjupade kunskaper om programspråk, virtualisering och ramverk kopplade till molnbaserad arkitektur.
De studerande får även kunskap om serverkunskap, grundläggande nätkunskaper, nätets uppbyggnad och DNS: er.
Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper om olika miljöer och plattformar och vilka tjänster som finns i en molnbaserad lösning.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Programspråk
• Ramverk
• Virtualisering
• Serverkunskap
• Nätets uppbyggnad
• DNS: er
• Miljöer och plattformar

Färdigheter i att:
• Tillämpa olika programspråk och ramverk i en molnbaserad arkitektur.
• Ta fram en molnbaserad leveransmodell
• Beräkna och planera kostnader och se över eventuella kostnadsbesparingar, ökad tillgänglighet och ökad effektivitet vid flytten av affärsprocesser till molnet
• Redogöra för nätets uppbyggnad och om servrar

Kompetenser för att:
• Jämföra och kritiskt använda olika programspråk och ramverk
• Analysera och värdera fördelar och nackdelar med olika molnlösningar
• Analysera och ta ställning till de affärsprocesser som effektiviseras genom molnet

Innehåll/Moment
• Nätverk
• DNS

Undervisningsform Föreläsningar, inlämningsuppgifter

Kursen är på 20 YHp och ska gå veckorna 51-1, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning som innebär två föreläsningsdagar per vecka. Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Läs Mer

Kursledare för kursen Test, Verifiering och Certifiering – Jönköping

Vi söker nu en Utbildningskonsult till Test, Verifiering och Certifiering vilket är en kurs som ingår i utbildningen till Systemutvecklare.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla våra utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål:
Kursens syfte är att ge de studerande kunskap om olika tester, verifiering och certifiering av system. Kursens syfte är också att ge de studerande kunskaper om branschspecifika kvalitetsstandarder och testmetoder.
Målet med kursen är att ge de studerande kunskap om vad som utgör en god kvalitet.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Lagkrav vid utveckling av system
• Kvalitet vid utveckling av system
• Branschspecifika kvalitetsstandarder
• Testmetoder
• Certifiering
Färdigheter i att:
• Ta hänsyn till lagkrav vid utveckling av system
• Utveckla system med god kvalité och enligt branschens kvalitetsstandard
• Utveckla system som klarar olika testmetoder och certifiering

Kompetenser för att:
• Tolka lagkrav och kritiskt granska sitt eget och andras system
• Självständigt tillämpa olika standarder och motivera sitt val av system vid test och certifiering

Innehåll/Moment
• Lagkrav vid utveckling av system
• Kvalitet vid utveckling av system
• Branschspecifika kvalitetsstandarder
• Testmetoder
• Certifiering

Undervisningsform:
Föreläsningar, gruppövningar och laborationer

Kursen är på 20 YHp och ska gå veckorna 45-48, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning som innebär två föreläsningsdagar per vecka. Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Läs Mer

Kursledare för kursen Etisk Hacking – Jönköping

Vi söker nu en Utbildningskonsult till Etisk Hacking vilket är en kurs som ingår i utbildningen till IT-säkerhetstekniker.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla våra utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål:
Målet med kursen är att ge de studerande fördjupade kunskaper för att kunna hitta säkerhetsluckor i ett system och i ett företags IT-miljö.
Målet med kursen är också att ge de studerande verktyg och metoder för att kunna attackera ett mål och hitta angreppssätt för hackning.
Efter genomförd kurs ska den studerande bättre kunna skydda företag mot intrång. Detta görs genom att ge de studerande förståelse för hur en hacker tänker och agerar.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Etik och moral
• Vem skyddar vi oss mot?
• Olika motståndare, vad innebär de?
• Plattformar för exploits
• Säkerhetsbrister/möjligheter till intrång

Färdigheter i att:
• Fjärrstyra datorer
• Rekognoscera, identifiera och välja mål för angrepp bla genom nätverksscanning
• Identifiera sårbarheter i nätverksutrustning och applikationer
• Identifiera lösenordsfiler och utvinna lösenord

Kompetenser för att:
• Analysera olika IT-miljöer och föreslå åtgärder för att stärka informationssäkerheten i ett nätverk
• Beskriva och diskutera fundamentala etiska dilemman i informationssäkerhetsområdet

Innehåll/Moment
• Praktisk hackning av system

Undervisningsform:
Föreläsningar, seminarier, grupparbete och praktiska moment, laboration

Kursen är på 25 Yhp och ska gå i veckorna 1-5, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning som innebär två föreläsningsdagar per vecka. Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Läs Mer