Tag

Utbildare-arkiv - KeyMan

Utbildning i projektkunskap/projektledning till Nynäshamns kommun – intervjuer pågår!

Vi söker nu en konsult med kompetensnivå 3 för en Utbildning i projektkunskap/projektledning till Nynäshamns kommun.

Uppdraget innebär att utbilda 5-10 personer från Nynäshamns kommun/Barn- och utbildningsförvaltningens centrala administration i kommunens projektstyrningsmodell praktisk projektledning.
Syftet är att rusta handläggare som i olika sammanhang bedriver arbete i projekt eller projektliknande arbetsformer med kunskaper som effektiviserar arbetet och förbättrar möjligheterna till framgång. Utbildningen ska både innehålla genomgångar av strukturer och utgångspunkter för arbetsformen projekt och övningar som handlar om det ledarskap skilt från ordinarie linjeorganisation som präglar arbetet.

Kursens omfattning uppskattas omfatta två dagar, upplägget ska bestämmas i samråd med beställaren.

Läs Mer