Tag

Utbildare-arkiv - KeyMan

Workshop för chefer i Hållbart arbetsliv till Lidingö stad – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult som föreläsare till en workshop för chefer i Hållbart arbetsliv till Lidingö stad.

Beskriv behovet av konsultstöd
Föreläsare som under en halvdag (förmiddag kl. 08:30-12:00) den 21/5-21 föreläser i ovanstående ämne för cheferna i vårt internt drivna chefs- och ledarskapsprogram. Uppdraget kräver en flexibilitet från föreläsaren då vi fortsätter på temat under eftermiddagen i egen regi och de båda passen ska hänga ihop. Grunden till ämnet läggs på förmiddagen och vi fortsätter med bland annat egen reflektion under eftermiddagen. Det är även viktigt med en flexibilitet gentemot deltagarna, beroende på vad man som utbildare möts av i rummet.

Tillägg: beroende på hur det ser ut till våren – kunna genomföra utbildningen digitalt om så krävs.

Förväntat resultat
Efter föreläsningen ska cheferna ha fått en ökad kunskap om olika perspektiv på hur man som chef kan få ett hållbart arbetsliv. Det handlar om självledarskap, olika verktyg och strategier samt balans i livet. De ska även ha fått olika verktyg för att leda sina medarbetare som upplever olika typer av stress. Det förväntas även en leverans gentemot HR:s utbildare enligt första stycket ovan.

Läs Mer