Tag

Utbildare-arkiv - KeyMan

Utbildningspaket för kunskaper inom förändringsarbete och dess processer till Järfälla kommun

Järfälla kommun söker utbildare inom processledning och förändringsarbetet. Kommunen är i behov av ett utbildningspaket för medarbetare, och deras chefer, som har uppdrag att driva förändringsarbete.
Syftet är att kunna identifiera sin och organisationskulturens roll samt intervenera för förändring i komplexa sammanhang. Samtidigt ska medarbetare involvera berörda parter för att identifiera utmaningar och hitta dess lösningar. Efter genomförd utbildning är målet att deltagarna har processutveckling i organisation som förhållningssätt.

Syfte
Medarbetare som driver förändringsarbete behöver rätt kompetens för att kunna identifiera behov, agera och driva förändringsarbete. Processledningskunskap bidrar till att medarbetare med uppdrag att driva förändringsarbete kan identifiera sin roll, organisationskulturens roll samt intervenera för förändring i komplexa sammanhang. Medarbetare behöver kunna involvera invånare, kollegor, intressenter med flera i identifiering av utmaningar och i dess lösningar. Syftet är även att utveckla vår förmåga att utgå från behov och tillsammans med berörda finna lokala lösningar både inom organisationen och inom kommunen.

Utbildning
Nedan följer ett förslag på tänkt innehåll i utbildningen för att tydliggöra uppdraget som kan anpassas av förslagslämnaren utifrån den kompetens och metodologi som anbudsgivaren jobbar utifrån.

Antalet medarbetare för utbildning: 30, förslagsvis 15 per grupp.
Antalet chefer för utbildning: 15

Paket 1 – medarbetare 2 heldagar
Steg 1 – Intro
• Processynsättet
• Brukar- och kundperspektivet (medborgare och företag)
• Vad är en process
Steg 2 – Organisation och roller
• System/organisation – den komplexa verkligheten
• Grupp- processer/team
• Processledning – Jag som ledare
Steg 3 – identifiera och illustrera
• Olika typer av processer
• Metoder för att identifiera processer
• Illustrera processer
Steg 4 – Att utveckla processer
• Förbered processutveckling
• Förstå processen
• Förbättra processen
• Förverkliga förbättringarna
• Förvalta processen

Paket 2 – chefer max 1 halvdag
• System/organisation – komplexa verkligheten
• Grupprocesser/team
• Processledning – Jag som ledare
• Varför behov? Definiering av metodik
• Utveckling och förvaltning

Utbildningsupplägg ska beskrivas som följande:
• Hur många deltagare kan utbildas per grupp/tillfälle
• Upplägget och målet per utbildningstillfälle för deltagare, 2-4 tillfällen
• Om olika nivåer/paket av utbildning möjligt, beskriv de olika upplägg och vad som skiljer dem åt.
• Upplägget för chefer, informationsbaserad, halvdag
• CV för utbildare som är tilltänkt/a till denna utbildning
• En ungefärlig utbildningsplan. Utbildningen är tänkt att genomföras mellan november- mars.
• Pris per grupp/deltagare. Om flera alternativ, vill vi ha pris per paket/grupp/person.

Järfälla kommun kommer att bjuda in de 3 utbildare/företag, som har mest intressanta utbildningsupplägg och som motsvara vårt behov och vår budget för denna utbildning, att presentera sitt upplägg för uppdragsgivare.
Support

Läs Mer