Tag

Utvecklare Frontend-arkiv - KeyMan

Front end-utvecklare Verksamt till Tillväxtverket

Vi söker nu en konsult för rollen som Front end-utvecklare Verksamt till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Verksamt.se är företagarnas kundmöte i Sverige. Verksamt i sin nuvarande form har funnits som tjänst sedan 2009. För några år sedan startades ett arbete upp för att förnya och framtidssäkra Verksamt. Ansvaret för detta arbete drivs som ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.
En ny teknisk plattform, målbild och en värdemodell har tagits fram för att det Nya Verksamt ska förenkla myndighetskontakterna och lösa företagarnas problem. Tillsammans beskriver de ett framtida “ekosystem” där myndigheter och privata aktörer ansluter sig, levererar och tar del av tjänster och information (också kallat värdenätverk). Ekosystemet realiseras av:
· Bastjänster och Samtjänster.
· Samverkande informationsinsamling och informationsutbyte genom öppna APIer.
· Innehållshantering i Headless CMS där konsumenterna ansluter via sitt eget frontend.

Nu söker vi en frontendutvecklare för att implementera framtagen design av Nya Verksamt och i samråd med UX, eventuellt uppdatera denna efter behov.

Arbetet bedrivs tills vidare i huvudsak på distans.

Läs Mer