Tag

Utvecklare Java-arkiv - KeyMan

Systemutvecklare med väderradarkompetens

Kunden arbetar med att förnya och vidareutveckla hela kedjan av väderradarproduktion från radaranläggning till mottagnings- och bearbetningssystem. Kunden använder systemet Baltrad som har många möjligheter men vissa delar är otillräckligt testade och behöver vidareutvecklas för att ta till vara på den fulla potentialen. Nya delar i systemet behöver också utvecklas för att fullt ut ta till vara de möjligheter som den nyinstallerade tekniken i kundens väderradaranläggningar erbjuder.
 
Kunden har behov av en konsult med kompetens i gränslandet mellan systemutveckling och radarvetenskap, där det gäller att förstå båda världar och vara familjär med begreppsvärlden inom radar. Erfarenhet av att förädla forskningskod till ett strukturerat och driftsatt system är viktigt. 
Läs Mer

2 st Javautvecklare inom området ärendehantering till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu 2 st Javautvecklare inom området ärendehantering till Pensionsmyndigheten.

På Pensionsmyndigheten har vi nyligen påbörjat Sveriges just nu roligaste och viktigaste mjukvaruutvecklingsprogram. Allt för att säkra pensionerna för alla 10 miljoner kunder, idag och imorgon. Ett mycket viktigt uppdrag där vi gör nytta på riktigt!  

Uppdraget omfattar:
Syftet med uppdraget är att som Javautvecklare inom förvaltningsområde Ärendehantering vidareutveckla systemen K2 och Elwis som utgör en central funktion för myndighetens ärendehandläggning och används av myndighetens ca 800 handläggare.
Komponenter vidareutvecklas kontinuerligt för att kunna förenkla och effektivisera handläggning och öka förvaltningsbarhet. K2 är ett grafiskt gränssnitt byggt med hjälp av SWING. Elwis består av flera komponenter t.ex. BPM motor. Systemet är till mångt och mycket baserat på Spring.
Vi söker dig som har en djup teknisk kunskap och erfarenhet av större distribuerade och transaktionsintensiva system. Att få ut ny funktionalitet snabbt till kund är en självklarhet för oss och ser därför att kunskap och erfarenhet av agilt hantverk och Continuous Delivery är hög. Du har också en förmåga att kunna applicera rätt tekniska lösningar på olika affärs problem som finns i verksamheten. För att hålla en hög kvalité på slutresultatet ser vi att testning är en naturlig del i systemets framtagande. 
Vi ser att du har en relevant akademisk utbildning, exempelvis systemvetenskap, civilingenjör eller kortare eftergymnasial yrkesinriktad utbildning.
Läs Mer