Tag

Utvecklare Java-arkiv - KeyMan

1-3 Javautvecklare Ärendehantering till Pensionsmyndigheten. -Offert skickad till kund

Vi söker nu 1-3 st Javautvecklare Ärendehantering till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:

Inom området Ärendehantering har flertalet utvecklingsinitiativ påbörjats för ett hel nytt systemstöd för våra förmåner. Till detta behöver vi förstärka med fler systemutvecklingskonulter.

Konsulten kommer ingå i något av våra förmånsteam, bestående av utvecklare, testare och med verksamhetsrepresentanter knutna till teamen. Teamen omfattar runt 6-9 personer har hög grad av självstyre varpå god samarbetsförmåga är extra viktigt. Team finns distribuerade i Stockholm och Luleå

Konsulterna bör gilla och vara vana vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder IntelliJ, GIT/BitBucket, Jira.

Syftet med uppdraget är att som Javautvecklare inom området Ärendehantering vidareutveckla de system som utgör en central funktion för myndighetens ärendehandläggning och används av myndighetens ca 800 handläggare. Komponenter vidareutvecklas kontinuerligt för att kunna förenkla och effektivisera handläggning och öka förvaltningsbarhet.

Du kommer dela med dig av dina kunskaper och arbeta för att lyfta teamkollegors kompetens inom systemutvecking. Vi jobbar agilt med krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Läs Mer

Javautvecklare med Jenkins/Groovy-kompetens till Pensionsmyndigheten – Söker fler kandidater!

Vi söker nu en Javautvecklare med Jenkins/Groovy-kompetens till Pensionsmyndigheten.

Syftet med uppdraget är att som Jenkins- och Javautvecklare inom förvaltningsområde Ärendehantering vidareutveckla systemen K2 och Elwis som utgör en central funktion för myndighetens ärendehandläggning och används av myndighetens ca 800 handläggare. Vi arbetar med Continuous Delivery byggd på Jenkins pipelines och Docker i Okd/Openshift.

Läs Mer