Skip to main content
Tag

Utvecklare Java

Systemutvecklare med väderradarkompetens – Söker flera kandidater

Kunden arbetar med att förnya och vidareutveckla hela kedjan av väderradarproduktion från radaranläggning till mottagnings- och bearbetningssystem. Kunden använder systemet Baltrad som har många möjligheter men vissa delar är otillräckligt testade och behöver vidareutvecklas för att ta till vara på den fulla potentialen. Nya delar i systemet behöver också utvecklas för att fullt ut ta till vara de möjligheter som den nyinstallerade tekniken i kundens väderradaranläggningar erbjuder.
 
Kunden har behov av en konsult med kompetens i gränslandet mellan systemutveckling och radarvetenskap, där det gäller att förstå båda världar och vara familjär med begreppsvärlden inom radar. Erfarenhet av att förädla forskningskod till ett strukturerat och driftsatt system är viktigt.

För rätt kandidat finns option på totalt upp till 4 års engagemang. 

Läs Mer