Tag

Utvecklare Java-arkiv - KeyMan

Bråttom: Senior Javautvecklare med erfarenhet av presale


Till vår kund söker vi en duktig senior Java-utvecklare med erfarenhet av presales.

Uppdragsbeskrivning:
Kunden behöver en långsiktig nyckelresurs för att stötta företaget med frågor inom deras egenutvecklade produkt/lösning. Konsulten ska utveckla och utföra enklare justeringar i befintlig demo-miljö. Stötta operativt och säljansvarige inom presales samt tekniska frågor som kan uppkomma internt/externt. Vid implementation ska resursen agera teknisk “rådgivare” till kunders IT-avdelningar.

Initialt ska resursen tillse och ha kunskap inom:
– Sätta sig in i befintlig produkts källkod (Primärt 3 v.3 GitHub bibliotek.)
– Slutföra befintlig kompilering av en demomiljö
– Justera ”debuggläge” för att inte skriva ut för mycket i loggar vid körning samt att inte lämna ”trace” efter körningarna.
– Anpassa lösningens kod till kunders testlabb efter kunds förutsättningar.
– Säkra SeS server avseende databas (kryptering) och ev. certifikat (http vs https).
– God förståelse för kryptering

Stor fördel om konsulten har erfarenhet/intresse av säkerhetsområdet.

Konsulten får gärna ha erfarenhet av AWS (E2) och även arkitekturvana.


Läs Mer

Javautvecklare med Jenkins/Groovy-kompetens till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Javautvecklare med Jenkins/Groovy-kompetens till Pensionsmyndigheten.

Syftet med uppdraget är att som Jenkins- och Javautvecklare inom förvaltningsområde Ärendehantering vidareutveckla systemen K2 och Elwis som utgör en central funktion för myndighetens ärendehandläggning och används av myndighetens ca 800 handläggare. Vi arbetar med Continuous Delivery byggd på Jenkins pipelines och Docker i Okd/Openshift.

Läs Mer

Javautvecklare Spring till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund.

Vi söker nu en Javautvecklare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget är att som Javautvecklare vidareutveckla systemen som används för automatiserad ärendehantering eller som systemstöd till myndighetens 800 handläggare.

Handläggningsklienten och serverkomponenterna bygger på Spring Framework. Serverkomponenterna kör SpringBoot. Komponenter vidareutvecklas kontinuerligt för att förenkla och effektivisera handläggning och öka förvaltningsbarhet.

Arbetet sker i ett av myndighetens nu 19 agila utvecklingsteam. Teamet har ett plattformsansvar och kommer under våren att arbeta både med funktionell vidareutveckling och med storskalig refaktorering och med underhåll på arkitekturell nivå.

Läs Mer