Skip to main content
Tag

Utvecklare Webb

Webbutvecklare med timbank till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Webbutvecklare med timbank till Karolinska Institutet.
KI söker en webbutvecklare, som ska förstärka deras team i ett eget uppdrag. En stor del av uppdraget fokuserar kring att utveckla en webbklient för ett inventariesystem. Därför ska resursen ha bra kunskaper kring frontend-utveckling av webbapplikationer i ASP.NET.
Bra kunskap kring backend-utveckling av API:er och databasaccess är också önskvärd.

Konsulten ska med fördel genomfört liknande uppdrag med dokumenterad erfarenhet.  Uppdraget ställer höga krav på att konsulten ska kunna ta egna initiativ, och vara noggrann.
 
Teamet som konsulten kommer att arbeta i består av blandade roller som arkitekt, testledare och andra utvecklare. Konsulten kommer också att ha ett tätt samarbete med andra i organisationen, projekt- och förvaltningsledare, tjänsteansvariga, driftansvariga och andra på IT-avdelningen. Då gruppen också arbetar behovsdrivet och användarcentrerat är det viktigt att ha användaren i fokus i sitt arbete.
Läs Mer

Senior webbanalytiker med inriktning på Matomo till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Senior webbanalytiker  med inriktning på Matomo till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Under hösten 2021 införde Pensionsmyndigheten ett nytt webbanalysverktyg, Matomo. Verktyget driftas“ on premise” på Pensionsmyndighetens servrar. Ett grundarbete har gjorts kopplat till uppsatta mål och rapporter för webbplatsen och dess digitala tjänster. Tjänsten webbanalytiker finns inte på Pensionsmyndigheten idag och det finns därför behov av att anlita en konsult i denna roll för att arbeta med vår externa webbplats och vårt intranät. 

Pensionsmyndigheten vill kunna arbeta datadrivet i alla led av organisationen, och som en del i detta ska intressenter kunna samla in data, skapa rapporter och insikter för att fatta beslut i sitt vardagliga arbete. Detta konsultuppdrag innebär att inta en roll som datadriven analytiker. 

Pensionsmyndigheten arbetar idag enligt SAFe-ramverket, vilket innebär att vi har olika utvecklingsteam och kompetenser inom olika värdeströmmar som arbetar med webben och kundupplevelser. Det finns olika kompetenser som arbetar med kundupplevelse och webben som kanal: tjänstedesigners, user experience designers, digitala kommunikatörer, webbstrateg, chefer, internkommunikation och intranätredaktörer, samt utvecklingsteam med bland annat frontendutvecklare och testare. Alla vill aktivt och ska arbeta med att tolka och analysera data med hjälp av bland annat Matomo. En viktig del av konsultens arbete består av kunskapsöverföring och att hitta arbetssätt som engagerar medarbetarna i användande av verktyget samt hur data bästa hämtas in och tolkas.  

Arbete behöver förvaltas och utvecklas med exempelvis sätta upp dashboards och målstyrning utifrån nya eller reviderade behov, arbeta för att underlätta uppföljning av arbete med marknadsföring och innehåll på olika sätt, till exempel med UX- och redaktörsinsikter, sökmotoroptimering (SEO) och sökmotorannonsering (SEM). Arbeta aktivt med att överföra kunskap om webbanalys till medarbetare; dess gränssnitt, funktionalitet och möjligheter. Skapa kunskap kring hur utveckling kan påverka mätning och i ett längre perspektiv se till att uppsättningen av mätning blir hållbar i så stor utsträckning som möjligt i förhållande till teknisk utveckling. Förstärka kunskapen inom myndigheten kring A/B-testning som metod och vara proaktiv när det gäller förbättringar inom målstyrning, mätning och strategisk inriktning.

Mål som ska uppnås

–          Ge förutsättningar för att kunna arbeta datadrivet med analyser kopplat till webben med hjälp av bland annat Matomo. 
–          Stötta vid framtagandet av mål- och mätpunkter, både övergripande och vid enskilda insatser
–          Ge förutsättningar för att arbeta med målstyrning avseende mål och mätpunkter för webben och dess tjänster och hur de bör användas
–          Arbeta med överföring av kunskap till intressenter kring Matomo och webbanalys.

Läs Mer