Tag

Utvecklare-arkiv - KeyMan

Support, webbutveckling och design Intranät och externa sidor till Norrköpings kommun

Avropet gäller IT-konsulttjänster för förvaltning och vidareutveckling av Norrköping kommuns externa webbplatser (norrkoping.se, skolwebbplatser, let´s create.norrkoping.se och extrawebbar) och intranätet i SiteVision. Fler webbplatser i SiteVision kan tillkomma.

Norrköpings kommun behövs resurser främst inom kompetensområdena Systemutveckling och systemförvaltning men även kompetenser inom exempelvis koncept och design kan behövas. Omfattningen varierar över tid och utföras efter behov. Inga garantier på volymer utlovas.

Uppdragets omfattning bedöms vara 25-50 % och gäller vid inkommen beställning från Kommunikationsavdelningen vid Norrköpings kommun

Möjlighet till förlängning med 1 månad i taget efter sista datum (2020-05-31) som längst tom 2020-12-31. Uppdraget kan utföras på distans i leverantörens lokaler.

Läs Mer

Datakonsultuppdrag till Karolinska Institutet

Vi söker nu en konsult för Datakonsultuppdrag på Karolinska Institutet.

Barncancerregistret består av flera olika delregister och ett av delregistren, VCTB, håller för närvarande på att uppgraderas. Slutförandet av uppgraderingen ska nu utföras som ett konsultuppdrag.

Uppgradering av register VCTB gällande nya variabler och funktionalitet är möjligt bara med en person som är väl insatt i denna typ av register eller som snabbt kan bekanta sig med alla detaljer.

Läs Mer

Erfaren systemutvecklare Delphi, Pascal

Vi söker nu en Systemutvecklare med kompetensnivå 4.

Uppdraget gäller kundens egenutvecklade administrativa system (order, fakturering, rapportering) där kunden behöver tillföra en resurs som till att börja med kan hjälpa till vid arbetstoppar (kunden håller på att driftsätta en ny programgeneration just nu) och sedan vartefter ansvara för en större del av utvecklingsarbetet och programunderhållet.

Kundens administrativa system är till övervägande del skrivna i Delphi med dess dialekt av Pascal. Är man van vid annat programspråk går det ganska snabbt att sätta sig in i, men det är förstås en fördel om du redan känner till miljön.

Gedigen erfarenhet av arbete med relationsdatabaser som SQL Server och PostgreSQL.

Det är önskvärt med grundläggande bokföringskunskap eftersom de berörda programmen används som en del av affärsredovisningen.

Kunden har även system som är webbaserade och således skrivna i Javascript

Personliga egenskaper som värdesätts är god samarbetsförmåga och vana att arbeta med projekt i en grupp.

Uppdraget kommer variera i omfatning men kunden ser ett långsiktigt samarbete.

Läs Mer