Tag

Utvecklare-arkiv - KeyMan

Drupal-utvecklare till Tillväxtverket

Vi söker nu en Drupal-utvecklare med kompetensnivå 3 till Tillväxtverket.

Verksamt.se är företagarnas webbaserade stöd i Sverige och har funnits som tjänst sedan 2009. För några år sedan startades ett arbete upp för att förnya och framtidssäkra Verksamt och den första versionen av Nya Verksamt har nyligen lanserats. Arbetet drivs som ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.
En ny teknisk plattform, målbild och en värdemodell har tagits fram för att Verksamt.se ytterligare ska förenkla företagares myndighetskontakter och lösa deras problem. Tillsammans beskriver de ett framtida “ekosystem” där myndigheter och privata aktörer ansluter sig, levererar och tar del av tjänster och information. Ekosystemet realiseras av:
• Bastjänster och Samtjänster.
• Samverkande informationsinsamling och informationsutbyte genom öppna APIer.
• Innehållshantering i Drupal där konsumenterna ansluter via sitt eget frontend.

Nu fortsätter utvecklingen av nya funktioner och integrationer i Verksamt.se för att underlätta för företagare och vi söker därför en Drupal-utvecklare för att ytterligare förstärka vårt team!

I rollen som Drupal-utvecklare ingår du i ett team med produktägare, systemutvecklare, testare och UX-designer, som tillsammans ansvarar för att löpande utveckla, förbättra och förvalta Verksamt.se utifrån verksamhetens behov och krav. Vårt team samarbetar med liknande team på andra myndigheter och bygger sömlöst integrerade tjänster för användarna. Vi arbetar agilt och tror på självorganiserande team samt att ha kul tillsammans. Uppdraget kan därför även inkludera andra arbetsuppgifter, beroende på de kompetenser som finns i teamet och de uppgifter teamet löser.
I utvecklingen av Verksamt arbetar vi bland annat inom följande backend-tekniker: Quarkus, Wildfly, JUnit, Kubernets och Docker.
Följande tekniker använder vi inom frontend: ECMAScript 6, Typescript, Vue.js, Nuxt.js, Sass och Cypress.

Arbetet bedrivs tills vidare i huvudsak på distans.

Läs Mer