Tag

Utvecklare-arkiv - KeyMan

SE_IS Software Developer-D till Hitachi Energy Sweden AB (4869)

We are now looking for a SE_IS Software Developer-D to Hitachi Energy Sweden AB in Ludvika.

Description:

Execute assigned software development activities in a specialized area, focused on building solutions for business needs efficiently, cost-effectively, and in accordance with quality standards. Is responsible for IS solution/service build and/or change in the respect of code development and delivering the appropriate results according to agreed Service Level Agreements (SLAs), in time, in budget and at quality.

Additional Hiring Information for Supplier:

Job tasks:
· Able to stay on scope and take responsibility for meeting milestones and deadlines.
· Proactive with suggestions for improvements; thinks laterally; receptive to new ideas.
· Work closely with a dynamic group of people in various time zones.
· You are working on improving our processes for continuous integration, continuous deployment, automated testing, and release management.
· You strive for the highest standards in terms of security.
· Developing, maintaining, and supporting azure infrastructure, and system software components.
· Using your understanding of the different azure tech components to support developers with good advice on how to build solutions.
· Ownership of overall architecture in azure.
· Ensure application performance, uptime, and scale, maintaining high standards of code quality and thoughtful design.
· Provide technical leadership for CI/CD processes design implementation and process orchestration.
· Define and document best practices and strategies regarding application deployment and infrastructure maintenance.
· Monitor and report on compute/storage costs and forecast.
· Manage and orchestrate deployment of a .NET microservices based solution.

Must Skills:
· English language proficiency.
· Strong written and verbal communication skills.
· Solid experience of working with a wide array of azure components.
· 3+ years of experience in azure DevOps, CI/CD YAML pipelines, configuration management, and test automation.
· 1+ years of experience in Terraform.
· 2+ years of experience in Kubernetes.
· 2+ years of experience in; Azure PaaS, Azure Active Directory, Application insight.
· 2+ years of experience in Bash.
· Experience of building and maintaining large scale SaaS solutions.
· Wide database experience with SQL, PostgreSQL, Mongodb, Redis databases.
· Experience in application and system monitoring.
· Understanding of security, network, virtualization, load balancer, storage, and databases.
· Understanding of security concepts, best practices and how to apply them, such as TLS/SSL, and data encryption.
· Experience with Helm charts.
· Experience with docker-compose.
· Expertise in building docker based services.
· Experience in Linux system management.
· Experience with logging & visualization tools such as ELK stack, Prometheus, Grafana.

Nice to have:
· Experience in azure Data Factory.
· Experience in at least one programming language (e.g., Python, C#).
· Experience with WAF.
· Experience with streaming data e.g., Kafka.
· Knowledge of big data/analytics.
· Experience debugging complex, multi-server service in a high availability production environment.

We need somebody that can take on the role as DevOps Engineer for the Gridstar project. This is a key development project for creating a big internal SW tool/platform for a lot of different aspects of HVDC engineering.

PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.

Läs Mer

Drupal-utvecklare till Tillväxtverket

Vi söker nu en Drupal-utvecklare till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Verksamt.se är företagarnas webbaserade stöd i Sverige och har funnits som tjänst sedan 2009. För några år sedan startades ett arbete upp för att förnya och framtidssäkra Verksamt och den första versionen av Nya Verksamt har nyligen lanserats. Arbetet drivs som ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.
En ny teknisk plattform, målbild och en värdemodell har tagits fram för att Verksamt.se ytterligare ska förenkla företagares myndighetskontakter och lösa deras problem. Tillsammans beskriver de ett framtida “ekosystem” där myndigheter och privata aktörer ansluter sig, levererar och tar del av tjänster och information. Ekosystemet realiseras av:
• Bastjänster och Samtjänster.
• Samverkande informationsinsamling och informationsutbyte genom öppna APIer.
• Innehållshantering i Drupal där konsumenterna ansluter via sitt eget frontend.

Nu fortsätter utvecklingen av nya funktioner och integrationer i Verksamt.se för att underlätta för företagare och vi söker därför en Drupal-utvecklare för att ytterligare förstärka vårt team!

I rollen som Drupal-utvecklare ingår du i ett team med produktägare, systemutvecklare, testare och UX-designer, som tillsammans ansvarar för att löpande utveckla, förbättra och förvalta Verksamt.se utifrån verksamhetens behov och krav. Vårt team samarbetar med liknande team på andra myndigheter och bygger sömlöst integrerade tjänster för användarna. Vi arbetar agilt och tror på självorganiserande team samt att ha kul tillsammans. Uppdraget kan därför även inkludera andra arbetsuppgifter, beroende på de kompetenser som finns i teamet och de uppgifter teamet löser.
I utvecklingen av Verksamt arbetar vi bland annat inom följande backend-tekniker: Quarkus, Wildfly, JUnit, Kubernets och Docker.
Följande tekniker använder vi inom frontend: ECMAScript 6, Typescript, Vue.js, Nuxt.js, Sass och Cypress.

Arbetet bedrivs tills vidare i huvudsak på distans men möten på Tillväxtverkets kontor förekommer.

Läs Mer