Tag

UX-designer-arkiv - KeyMan

2st erfarna UX-utvecklare till Pensionsmyndigheten

UX-designer till Kommunikationsavdelningen som ansvarar för att nödvändiga användbarhetsaktiviteter genomförs samt att kunskapen om krav och målgrupper förmedlas till övriga inom teamet/teamen & projektmedlemmar.
UX-designer ansvarar för interaktionen mellan användare och system, leder och koordinerar framtagande av detaljerad design av användargränssnittsprototyp(er), med fokus på att uppnå användarnytta, användningsmål och kundupplevelse.
Arbetsområdena kommer sannolikt att variera över tid. Exempelvis arbete inom agila tvärfunktionella utvecklingsteam, facilitering av workshop samt genomförande av designprocesser (som exempelvis designsprintar). Konsulterna ska kunna driva UX-arbetet från ax till limpa och kunna moderera workshops.

Läs Mer

6 st UX designers till Tillväxtverket

Vi söker nu 6 st UX designers till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta, och också andra former av stödinsatser, hanteras i systemet Nyps som Tillväxtverket utvecklar och förvaltar. Systemet består bland annat av e-tjänster för företag, klienter för handläggning och tillämpningar för statistik, uppföljning och rapportering. Enheten Data och Systemstöd, där du blir placerad, har också andra ansvarsområden inom systemförvaltning och utveckling. För att stödja våra uppdrag framåt söker vi nu förstärkning i vårt utvecklingsarbete, bland annat i form av UX-designers.

Uppdraget som UX-designer består av att, utifrån ramverk och regler för hur applikationer ska fungera, driva designarbetet och bidra i att utforma Tillväxtverkets systemlösningar runt stödhantering, både kring ansökanstjänster liksom handläggnings-, uppföljnings- och kontrollprocesser. I uppdraget kan tex ingå att designa processer, navigation, flöden, vyer med mera baserat på regelverk och användarnas behov. Vi arbetar med agila och användardrivna metoder där du bland annat bidrar med behovsfokuserande möten, prototyping, användardemos och användningstester.

Under pandemin sker arbetet främst på distans. Detta kan ändras beroende på utvecklingen rörande Corona.

Läs Mer

Ux designer/behovsanalytiker till verksamt.se till Tillväxtverket

Vi söker nu en konsult för uppdrag som Ux designer/behovsanalytiker till utvecklingen av nya verksamt.se.

Uppdraget omfattar:
Verksamt.se är företagarnas kundmöte i Sverige. Verksamt i sin nuvarande form har funnits som tjänst sedan 2009. För några år sedan startades ett arbete upp för att förnya och framtidssäkra Verksamt. Ansvaret för detta arbete drivs som ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.
En ny teknisk plattform, målbild och en värdemodell tagits fram för att det nya verksamt ska förenkla myndighetskontakterna och lösa företagarnas problem. Tillsammans beskriver de ett framtida “ekosystem” där myndigheter och privata aktörer ansluter sig och levererar och tar del av tjänster och information (också kallat värdenätverk). Ekosystemet realiseras av:
• Bastjänster och Samtjänster
• Samverkande informationsinsamling och informationsutbyte genom öppna APIer.
• Innehållshantering i Headless CMS där konsumenterna ansluter via sitt eget frontend.

Nu söker vi en Ux designer/behovsanalytiker till utvecklingen av nya verksamt.

Arbetet bedrivs i huvudsak hemifrån under covid-19 tiden.

Detaljerad uppdragsbeskrivning
Under hösten togs en designstrategi fram för Nya Verksamt och en mängd komponenter och annat finns färdigt i Figma som en del i denna strategi. Detta uppdrag skall strikt följa den framtagna designstrategin. Med detta i åtanke skall uppdragstagaren:
• Ta fram design för eventuella nya komponenter
• Uppdatera komponentbiblioteket i Figma vid behov
• Utifrån de funktionella krav/skisser som projektet tar fram, detaljera ut flöden och krav för utveckling tillsammans med team utvecklare/redaktion
• Med hjälp av komponentbibliotek – ta fram UX-lösningar för följande funktionalitet:
• Status på ärende/ärendevyer på nya verksamts Mina sidor
• Handlingsplan för att starta företag på Mina sidor
• Dema eget arbete, både i mindre och större grupper om så efterfrågas
• Ge feedback och stöd till teamen under deras utveckling
• Delta i demos då så efterfrågas och ge teamen feedback efter implementation

Samarbetspartners under arbetet
Framtagandet av skisser sker i samarbete med Bolagsverkets team i Sundsvall och Tillväxtverkets team i Stockholm samt Skatteverket.

Starten för uppdraget är flexibelt.

Läs Mer