Tag

UX-designer-arkiv - KeyMan

UX-designers till Tillväxtverket

Vi söker nu UX-designers med kompetensnivå 3 till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera stödet för korttidsarbete som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta, och också andra former av regeringsuppdrag och stödinsatser, hanteras i systemet Nyps och Min ansökan som Tillväxtverket utvecklar och förvaltar. Systemet består bland annat av e-tjänster för företag, klienter för handläggning och tillämpningar för statistik, uppföljning och rapportering. Nyps används även av Sveriges länsstyrelser och regioner. Enheten Data och Systemstöd, där du blir placerad, ansvarar för förvaltningen av dessa tjänster, men också andra system och lösningar inom den regionala utvecklingspolitiken. För att stödja våra uppdrag framåt söker vi nu förstärkning i att driva och facilitera vårt utvecklingsarbete, bland annat i form av ytterligare UX-designers.

Uppdraget som UX-designer består av att, utifrån ramverk och regler för hur applikationer ska fungera, driva designarbetet och bidra i att utforma Tillväxtverkets systemlösningar runt stödhantering, både kring ansökanstjänster liksom handläggnings-, uppföljnings- och kontrollprocesser. I uppdraget kan tex ingå att designa processer, navigation, flöden, vyer med mera baserat på regelverk och användarnas behov. Också utvecklingsbehov i andra typer av tjänster och lösningar kan komma i fråga. Vi arbetar med agila och användardrivna metoder där du bland annat bidrar med behovsfokuserande möten, prototyping, skapande av utvecklingsuppgifter, användardemos och användningstester.

Under pandemin sker arbetet främst på distans. Detta kan ändras beroende på utvecklingen rörande Corona.

Läs Mer