Tag

Verksamhetsanalys-arkiv - KeyMan

Managementkonsult till ledningsstaben i Solna stad

Solna stad ansvarar genom sin Tekniska förvaltning för planering och skötsel av stadsmiljön, förvaltning av Beställarens fastigheter samt trafik- och renhållningsfrågor. Tekniska förvaltningen på Solna stad är i behov av en managementkonsult för verksamhetsutveckling och analysuppdrag. Uppdraget omfattar i huvudsak men är inte begränsat till nedan arbetsuppgifter. Konsulten ska i samarbete med ledningsstaben på Tekniska förvaltningen arbeta med:
• Översyn av befintliga strategier och målsättningar
• Verksamhetsplanering och översyn av verksamhetsplan
• Översyn av strategier kring hantering av användare och hyresgäster
• Strategier kring driftsformer för bästa måluppfyllelse
• Översyn/utformning av förvaltningens planerings- och uppföljningsprocesser
• Analys och uppföljning av förvaltningens budget samt intern kontroll och investeringsplanering i viss utsträckning.
Arbete ska, om inte annat överenskommits, utföras kontorstid helgfri måndag till fredag. Konsulten kommer i stor utsträckning att delta i det dagliga arbetet med ledning, planering och övergripande ekonomi på förvaltningen. Beställaren bedömer att tjänsten omfattar en 50 % av en heltidstjänst. Omfattningen är en uppskattning och inte en garanti från Beställaren. Avropsavtal kommer att tecknas med en (1) konsult, men är inte begränsat till denna person. Vid behov kan konsulten ersättas av eller ta hjälp av annan konsult.

Läs Mer