Tag

Verksamhetsanalys-arkiv - KeyMan

Skicklig GAP-analytiker för framtagande av handlingsplan – offert skickad till kund!

Vi söker nu en skicklig GAP-analytiker för uppdrag hos kommun i Stockholm (söderort).

Uppdraget omfattar:
Uppdraget ska resultera i en dokumenterad GAP-analys baserat på avdelningens nuläge och det nya uppdragets börläge samt en handlingsplan utifrån vilken avdelningen kan genomföra transformation i syfte att kunna uppfylla det nya uppdraget.
GAP-analysen ska omfatta:
 Processer
 Tjänsteutbud
 Resurser, personella
 Roller
 Målgrupper för tjänster
 Samarbetspartners
 Styrmodell inkl. beslutsstruktur
 Organisation

Uppdraget ska starta omgående och slutrapport levereras i maj 2020.
Estimerad omfattning i timmar: 350 tim, uppdraget kan komma att förlängas.

Offertgivaren ska med offerten bifoga en företagspresentation, genomförandeplan, information om referensuppdrag samt CV på konsulten.

Viktigt!
Bifogat finns en utförlig beskrivning av uppdraget och dess förutsättningar.

Läs Mer