Tag

Verksamhetsanalys-arkiv - KeyMan

Genomlysning av Tornbergets IT-organisation till Haninge kommun

Vi söker nu en konsult för Genomlysning av Tornbergets IT-organisation till Haninge kommun.

Uppdraget omfattar:
Om Tornberget Fastighetsförvaltnings AB
Tornberget är ett av Haninge kommun helägt fastighetsförvaltningsbolag med huvuduppdrag att äga och förvalta kommunala verksamhetsfastigheter såsom skolor, förskolor, fritidsgårdar, bibliotek samt äldre- och omsorgslokaler. Totalt äger vi ca 300 000 m². Antalet medarbetare är drygt 100 personer fördelat på fem avdelningar. Vårt kontor ligger centralt i Haninge med närhet till allmänna kommunikationer, butiker och restauranger. Men just nu är det en hel del distansarbete. Runt knuten finns natursköna Rudans friluftsområde.

Övergripande uppdragsbeskrivning
Uppdraget är att genomföra en genomlysning av Tornbergets IT-organisation med inriktning på exempelvis uppdrag och förmågor samt att rekommendera förbättringar utifrån bland annat Tornbergets strategiska planer och IT-tjänstekatalogen inom Haninge kommun. Genomlysningen behöver genomföras i samverkan med Haninge kommun som är huvudleverantör inom IT-området till Tornberget.

– Definiera Tornbergets uppdrag som främst beställare och förvaltare inom olika IT-områden kopplat till att realisera framtagna strategier, behov av IT-förmågor, tjänsteutbud, samverkan, gränsdragningar etc inom och mellan Tornberget Fastighetsförvaltnings AB och Haninge kommun.

– Beskriva nuläget av Tornbergets IT-organisation utifrån strategiska, taktiska och operativa perspektiv och behov samt i förhållande till Haninge kommun inom IT-området.

– Analysera och rekommendera eventuella förbättringar.

Läs Mer