Tag

Verksamhetsanalytiker-arkiv - KeyMan

Verksamhetsanalytiker till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Verksamhetsanalytiker till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Syftet med analysen är att öka förståelsen i organisationen kring varför de förväntade effekterna av NBT programmet inte uppnåtts. Analysen ska verifiera om de förväntade effekterna var korrekt analyserade, bedömda och realistiska. Analysen ska också verifiera om ändringar av programmet under gång har påverkar möjligheterna att uppnå effekterna och även om införandet av den nya lösningen med tillhörande arbetssätt har skett på ett sätt som ligger i linje med vad som krävts för att uppnå effekterna. Vidare ska analysen peka på om andra förändringar vad gäller ledning och styrning av verksamheten har påverkat möjligheterna att uppnå de önskade effekterna.

Uppdraget kommer att genomföras dels genom intervjuer med olika personer kopplade till NBT införandet och dels genom inläsning av material från NBT projektet och efterkommande handlingsplaner.
Resultatet av arbetet ska dels sammanställas i rapportform, både skriftlig och som presentationsmaterial samt presenteras för ledningsgrupp och andra intressenter.

Omfattning: deltid, 20-80%.

Läs Mer