Skip to main content
Tag

Verksamhetsarkitekt

Verksamhetsarkitekt/Scrum Master till arkitektteamet på IVO

Vi söker nu en Verksamhetsarkitekt/Scrum Master till arkitektteamet på IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

Uppdragsbeskrivning: 
Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? IVO söker nu en verksamhetsarkitekt som även har ett uppdrag som scrum master till vårt arkitekturteam.

Arkitekturteamet ansvarar för en hållbar IT-arkitektur som möjliggör IVO:s fortsatta digitalisering.

Uppdragsbeskrivning:
Vi söker en modig, nytänkande verksamhetsarkitekt. Du gillar att jobba i team och har lätt för att kommunicera. Du har enkelt för att knyta ihop verksamhet med it-utveckling genom att t ex använda informationsmodeller och utreda processer samt dokumentera och presentera lösningar.  Du kan snabbt sätta dig in i IVOs IT-miljö och har erfarenhet av att förslå tekniska vägval avseende system och integrationer.

Du kan arbeta nära användare och fångar behov för att omsätta dem i lösningar, och du deltar i diskussioner med olika intressenter (både verksamhet och arkitektur/teknik).

I din roll kommer du även verka som arktitekturteamets scrum master och facilitera samt delta i möten enligt scrum.

Generell beskrivning:
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO.
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar.
Teamets medlemmar kommer tillsammans ansvara för utveckling och förvaltning av system och applikationer.
I ansvarsområdet ingår att delta i teamets serviceveckor.
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler för att vara en fullvärdig medlem i de agila teamen, vilket ger tillgång till e-post, kalendrar funktionsbrevlådor mm.
I teamet ingår medlemmar från IVO samt konsulter.
 
Utvärdering kan ske antingen vid intervju eller arbetsprov. Vi kommer lägga stor vikt vid om konsulten arbetat på IVO eller myndighet i liknande uppdrag tidigare. 
 
IVO kommer fästa stor vikt vid konsulternas personliga egenskaper, utöver teknisk kunskap.
Teamarbetet kommer till stor del ske on-line/digitalt med krav på stor delaktighet, vilket bland annat innebär påslagen kamera. Vi förutsätter därför att man som konsult har god vana av digitala möten. 
Läs Mer

Tech Lead (Enterprise Architect)

Role Description Tech Lead

The Tech Lead within the development organization is responsible for aligning the development community and architecture within all departments at the customer. The role includes architectural alignment, coaching the development teams in improved ways-of-working and facilitating collaboration. 

This particular tech lead role is focusing on promoting collaboration and reuse and does not have a particular home in any of the development teams, rather on a department level cross team. You can however expect to join development teams in hands-on deep dives in particular challenges if needed. In particular- promoting reuse, modularization and maintainability is something that requires close communication and innovation.


Specific tasks in the role:
·       Ensure that Enterprise Architecture and IT security requirements are met, and the solutions are designed in alignment with Digital & IT overall target architecture.
·       Remove technical obstacles for the Digital & IT organization.
·       Assist in driving the tech lead skill hub and initiatives from that group to ensure that communication and collaboration is smooth.
·       Prepare high level architectural decisions and assist in the communication of the decided Enterprise Architecture.
·       Engage in continuously enhancing the overall target architecture and tech principles to ensure that it is accurate and relevant.
·       Driving software craftsmanship and a continuous delivery mindset. 
·       Solve architectural challenges together with the development teams and leaders
·       Coordinate integrations with the customers portfolio (e.g. SEIP, NAP, EDW) and external integrations with other Tech leads and external suppliers
·       Ensure collection of data as well as easy access for the team and business stakeholders
·       Understand different regulations and be able to translate that into working software such as: Accessibility and GDPR.
·       Understand how to recognize and mitigate application security risks
·       Participate in negotiations with external suppliers as a tech/architecture expert
·       Be active in the problem management process to make sure that incidents do not re-occur
·       Ensure that the teams work proactively with security and aligns with security specialists when needed.
Läs Mer