Tag

Webbredaktör/redaktionellt arbete på webb-arkiv - KeyMan

Webbredaktör på Kommunikationsenheten i Haninge Kommun – VI SÖKER FLERA KANDIDATER!

Vi söker nu en konsult i rollen som Webbredaktör på Kommunikationsenheten i Haninge Kommun.

BAKGRUND:
Kommunikationsenheten (KOM) har 12 medarbetare i olika roller och uppdrag. Enheten arbetar enligt ”stjärnmodellen” vilket innebär att medarbetarna parvis i huvudsak stödjer en förvaltning men är organisatoriskt placerade på kommunstyrelseförvaltningen, ingår i KOM och rapporterar till kommunikationschefen. På enheten finns också specialister – marknadsföringsstrateg, två medarbetare som arbetar med digitala kanaler samt en pressansvarig (pressansvarig rapporterar till avd.dir). Enheten ingår i Avdelningen Omvärld- och utveckling där även Näringslivsenheten, IT-enheten och Utvecklingsenheten ingår.

UPPDRAGET:
Uppdraget innebär att övergripande förstärka KOM i sitt kommunövergripande uppdrag. Det omfattar att gå in i olika kommunikationsuppdrag. I rollen ingår strategiskt och operativt kommunikationsarbete – att planera, producera och publicera innehåll i olika digitala kanaler och för olika målgrupper samt ge stöd och rådgivning i olika kommunikativa frågor till chefer, nyckelpersoner och lokala redaktörer. Uppdragsfördelning och arbetsledning ges genom kommunikationschefen.

OMFATTNING:
Uppdraget är ett heltidsuppdrag på 100%, men kan minska något under storhelgerna.
Utförandet kommer att både på plats i Haninge Kommun och på distans i relation till verksamhetens behov och FHM rekommendationer.

FÖRUTSÄTTNINGAR:
– Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid.
– Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen.

Läs Mer