Framtagande av projektplan för vattenplan samt dagvattenstrategi /expertstöd till Danderyds kommun

By 20 februari, 2019 maj 19th, 2019 Tekniskt arbete
Roll Övrig
 Kompetensområde Tekniskt arbete
 Startdatum 2019-03-18
 Slutdatum 2019-04-30
 Omfattning %
 Ort Danderyd
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-03-04 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Eva Forsling (cv@keyman.se)
 Referens nr 1306875
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för Framtagande av projektplan för vattenplan samt dagvattenstrategi /expertstöd till Danderyds kommun.

En erfaren projektledare inom vattenområdet eftersökes som kan stödja arbetet med framtagande av vattenplan samt dagvattenstrategi.

Uppdraget handlar i första skedet om att ta fram en projektplan som tydliggör vilka underlag som behöver tas fram, vilken omfattning, resurser och kostnader. Uppskattad tidsåtgång för framtagande av projektplan är ca 40 – 80 timmar.

Efter godkännande av projektplan tas beslut om nästa steg där expertstöd kan efterfrågas till intern projektledare vid framtagandet av styrdokumenten. Projekt leds av styrgrupp med representanter för kommunens ledningsgrupp. Till stöd i arbetet finns intern projektledare och en arbetsgrupp med representanter från tekniska kontoret, miljö- och stadsbyggnadskontoret, kultur- och fritidskontoret samt kommunledningskontoret.

Skallkrav

Framtagande av styrdokument inom vatten
Specialistkunskap gällande dagvattenutredningar
Lämna minst tre referensuppdrag som avser projektledning av dagvattenstrategi/plan, vattenplan
Akademisk examen (civilingenjör eller motsvarande) med inriktning vatten
Timpriset ska inkludera alla kostnader förenade med uppdraget. Inga övriga kostnader får tillkomma. Leverantören har inte rätt att fakturera administrativa avgifter eller reskostnader.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Leverantören intygar att försäkring finns som täcker denna typ av uppdrag enligt branschstandard.

Personliga egenskaper

Samarbete
Drivande
Kommunikativ

Övrig information

OPTION PÅ FÖRLÄNGNING: När projektplan är klar tas beslut om ny förfrågan för fortsättning av projekt.

UTVÄRDERINGSMODELL:
Lägsta pris 60%
Erfarenhet 40%
Erfarenhet bedöms på erfarenhet av tidigare liknande arbeten de senaste åren vilket bedöms vid intervju.

Då KeyMan samarbetar med en offentlig myndighet för detta behov finns det risk för att er offert kan bli en offentlig handling. Om ni vill sekretessbelägga något i er offert bör ni i en bilaga ange vad som ska sekretessbeläggas, varför ni anser att detta är en affärshemlighet och vilka konsekvenserna blir om dessa uppgifter kommer till konkurrenters kännedom. Det finns ingen garanti att sådan uppgift som önskas sekretessbelagd förblir sekretessbelagd. Ladda upp ev. bilaga under fliken “Dokument” (bredvid Offert-fliken).

Uppdraget planeras att starta 2019-03-18. Omfattningen av uppdraget uppskattas till ca 40-80 timmar.

Bifoga CV i Wordformat plus övriga dokument under fliken Dokument.
Villkor finns bifogade under Bifogade dokument. ABK 09 gäller med nedanstående ändringar (bifogas inte):

Med ändring av ABK 09, 6 kap 5 § punkterna a-c + e (för punkt c avses kopiering för eget bruk) gäller att samtliga kostnader för arbetets utförande, arbetsledning, sociala avgifter, försäkringar, traktamenten, förekommande resor, restid, arbete under restid samt administrativa kostnader, exempelvis fakturering, är inkluderade i priserna.

Danderyds kommun betalar inga övriga extra kostnader eller avgifter. Kostnad för plottning och kopiering ersätts ej av beställaren. När ni skickar in offert godkänner ni samtidigt samtliga avtalsvillkor.

Endast angivna och av Danderyds kommun/Beställaren godkända konsulter får användas för avrop.

Kopia på försäkringsbrevet ska bifogas vid tecknande av avtal.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag