Förstudie kring masterdatahantering och informationsarkitekturer till Danderyds kommun

By 11 januari, 2021 januari 16th, 2021 Verksamhets- och strategiutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Verksamhets- och strategiutveckling
 Startdatum 2021-02-01
 Slutdatum 2021-04-30
 Omfattning 50%
 Ort Danderyd
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-01-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2291221
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för en förstudie kring masterdatahantering och informationsarkitekturer till Danderyds kommun.

Danderyds kommun avser att ta fram en IT-lösning för att tillhandahålla kommungemensamt grundläggande data, s.k. masterdata, för kommunens olika IT-system. Initialt är målet att tillhandahålla masterdata avseende kommunens organisation och person. Syftet med lösningen är att säkerställa att samma och aktuellt grundläggande data används i alla IT-system och att effektivisera hanteringen av förändringar i grundläggande data i IT-system.

Som underlag för ett beslut om att utveckla lösningen för masterdata vill kommunen genomföra en förstudie. Förstudien ska dels kartlägga behovet av grundläggande data i kommunens IT-system och dels beskriva informationsstrukturen i grundläggande data. Dessutom ska ett förslag på hur masterdata skulle kunna realiseras i en IT-lösning presenteras. För genomförande av förstudien behöver kommunen konsultstöd som kan vägleda förstudiearbetet, hålla workshops med nyckelpersoner, genomföra intervjuer med t ex systemförvaltare/systemägare, analysera inhämtad information, ta fram en informationsmodell som beskriver strukturen i masterdata och föreslå en IT-lösning för masterdata. I arbetet ingår också att förankra resultatet och informationsstrukturen i kommunens ledning och förmedla både positiva och negativa konsekvenser av masterdatahantering t.ex. hur det påverkar kommunens IT-system och hantering av framtida organisationsändringar.

Deltagare till workshops och intervjuer utses i samverkan med kommunens projektledare. Kommunen bedömer att 2-3 workshops och 40-50 intervjuer kan komma att behövas.

Leverabel i förstudien är en i kommunledningen förankrad rapport som omfattar redovisning av genomförda intervjuer och workshops, analys, informationsmodell och förslag till IT-lösning för masterdata.

Kommunen har en intern projektledare. Det finns även en intern projektgrupp som kan stötta med kunskap om kommunen i förstudiearbetet. Gruppen består av representanter från HR-avdelning, ekonomiavdelning och IT-enhet.

För förstudien behöver kommunen förstärkning med expertkunskap inom masterdatahantering och informationsarkitekturer samt erfarenhet av att leda workshops, genomföra intervjuer och förankríngsarbete inom denna typ av frågor.

Skallkrav

Erfaren Enterprise Architect som har genomfört uppdrag avseende masterdata för kommunverksamhet.
Referensuppdrag och CV ska lämnas.

Börkrav

Övriga krav

Leverantören ska lämna förslag på ett upplägg för genomförande av uppdraget med uppskattning på antalet timmar och timpris. Som alternativ kan leverantören välja att lämna fast pris på hela eller delar av uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Konsultmässig
Analytisk
Kommunikativ
Teamplayer
Noggrann

Övrig information

Omfattningen på uppdraget kan komma att variera under olika faser i uppdraget.

Leverantören kan föreslå att uppdraget bemannas med flera olika roller. Beskriv i så fall hur arbetsuppgifterna och arbetstiden fördelas rollerna emellan och motivera varför. Ange i så fall timpris för de olika rollern och lämna CV för alla rollerna.

Option på förlängning längst t.o.m. 30 juni 2021.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag