Kartläggning/uppföljning av hälso- och sjukvårdsansvaret i Järfälla kommun

By 29 september, 2020 oktober 23rd, 2020 Verksamhets- och strategiutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Verksamhets- och strategiutveckling
 Startdatum 2020-11-02
 Slutdatum 2021-02-26
 Omfattning 100%
 Ort Järfälla
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-10-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2107075
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för Kartläggning/uppföljning av hälso- och sjukvårdsansvaret, till Järfälla kommun Socialförvaltningen ÄOF.

Uppdraget omfattar:

– Kartlägga befintligt hälso- och sjukvårdsarbete i Järfälla kommun för att ge en nulägesbild med tillhörande åtgärdsförslag för att utveckla arbetet.
– Följa upp hur hälso- och sjukvårdsarbetet fungerat under pågående Corona-pandemi för att lära av erfarenheter och få förslag på åtgärder kopplat till förvaltningens krisledningsarbete
Båda uppdragen ovan ska ge förutsättningar för förvaltningen att kunna verkställa det politiska uppdraget:
– Socialdirektören ges i uppdrag att arbeta fram en strategi för att höja sjukvårdskompetensen på Järfällas boenden i enlighet med det kommunala sjukvårdsansvaret och erfarenheterna från pandemin.
Hela uppdraget ska sammanställas i en rapport och innehålla förslag till åtgärder för socialförvaltningens fortsatta arbete
Arbete sker i dialog med verksamhet och med beställare. Intervjuer och möten i form av fysiska besök kan förekomma, sker dock på pandemisäkrat sätt. Möjlighet till digitala möten finns också.

Områden som ska omfattas av konsultuppdraget
 MAS riktlinjer och stöd.
 Uppdrag/”krav/ambitionsnivå”.
 Dokumentation/stödsystem Procapita/ LIfecare.
 Kvalitetsregister.
 Säker läkemedelshantering/delegeringar.
 Gemensamma arbetssätt, processer och rutiner.
 Samverkan internt/externt.
 Kunskap/kompetensutveckling.
 Digitalisering/utveckling av gemensamma digitala lösningar

Skallkrav

Kunskap om och erfarenhet av kommunal verksamhet (äldreomsorg)
Kunskap om det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret (Stockholms Län)
Erfarenhet av liknande konsultuppdrag för området
Van rapportskrivare, slutrapport ska kunna lyftas till facknämnd för beslut
Anlitad konsult ska kunna presentera materialet på ett sakligt och pedagogiskt sätt för politiker och verksamhet

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Drivande
Ansvarstagande

Övrig information


Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Option på förlängning:
Beställaren har rätt (option) men ingen skyldighet att förlänga uppdraget, dock längst tom 2021-05-31. Om Beställaren önskar förlänga uppdraget ska Leverantören meddelas detta skriftligen senast en månad i förväg.

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag