Stöd i digitaliserings- och utvecklingsarbete till Sollentuna kommun

By 20 maj, 2020 maj 28th, 2020 Verksamhets- och strategiutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Verksamhets- och strategiutveckling
 Startdatum 2020-08-17
 Slutdatum 2021-02-16
 Omfattning %
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-05-26 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 1960387
Övergripande uppdragsbeskrivning

Uppdraget avser att vara stöd till digitaliseringsstrateg och kommunorganisationen i stort genom digitaliseringsstrategen, i det löpande arbetet. Digitaliseringsstrategens uppdrag är att stödja och hjälpa kommunorganisationen att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och att navigera i en digitaliserad omvärld. Uppdraget innefattar också att verka för att organisationen har förutsättningar för arbetet, som arbetssätt och kompetens.

En nulägesanalys har nyligen genomförts och rekommendationer till fortsatt arbete har tagits fram. Arbetet under 2020 bygger vidare på dessa rekommendationer. Bland annat planeras ett arbete tillsammans med kontor och avdelningars ledningsgrupper i syfte att skapa samsyn kring digitalisering och att konkretisera riktning och ambitionsnivå för det fortsatta arbetet. Under året har ett arbete startat där kommunorganisationen hanterar tvärfunktionella digitaliseringsinitiativ och det arbetet bör fortsätta. Vidare behöver förmågan att arbeta med utveckling och digitalisering stärkas och stor del av det arbetet bör ske i samband med praktiskt arbete med digitaliseringsinitiativ, där digitaliseringsstrategen och konsult är stöd.

Digitaliseringsstrategen tillhör Avdelningen för samordning och kommunikation och rapporterar till avdelningschefen, som i sin tur rapporterar till kommundirektören.

Skallkrav

Erfarenhet från it- och verksamhetsutveckling i offentlig sektor eller likvärdigt. Med likvärdigt menas verksamhet som är regelstyrd eller på annat sätt komplext i sitt uppdrag
Erfarenhet av strategiarbete och organisationsutveckling, samt att leda i förändring
Erfarenhet av lean och agil metodik och kunskap om metoder och verktyg. Har ett lean/agilt förhållningssätt.
Max timpris: 1500 kr

Börkrav

Erfarenhet från kommunal sektor är meriterande, samt erfarenhet från Sollentuna kommun
Erfarenhet av portföljstyrning och etablering av tvärfunktionella arbetssätt
Erfarenhet av leverantörsstyrning på strategisk nivå

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Ha förmågan att hjälpa människor att formulera och kommunicera sina behov och observationer
Vara lyhörd för att stanna upp och förklara eller fylla på med kunskap
Har förmåga att bryta ner arbetet i mindre delar och hjälpa oss att närma oss de stora och svåra utmaningarna
Vara modig, ställa frågor och utmana invanda föreställningar.
Vara beredd att kavla upp ärmarna och även hugga tag i konkreta arbetsuppgifter, i syfte att leda arbetet framåt

Övrig information

Uppdraget omfattar cirka 30-40 % vid en konsult och cirka 15-20 % per konsult vid två konsulter i team. Omfattningen kan dock variera.
Möjlighet till förlängning med ytterligare maximalt 12 månader vid upp till två tillfällen.

Option på förlängning:
Beställaren har rätt (option) men ingen skyldighet att förlänga uppdraget, dock längst t.o.m. 2022-02-16. Om Beställaren önskar förlänga uppdraget ska Leverantören meddelas detta skriftligen senast en månad i förväg.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Då KeyMan samarbetar med offentliga myndigheter för detta behov finns det risk för att er offert kan bli en offentlig handling. Om ni vill sekretessbelägga något i er offert bör ni i en bilaga ange vad som ska sekretessbeläggas, varför ni anser att detta är en affärshemlighet och vilka konsekvenserna blir om dessa uppgifter kommer till konkurrenters kännedom. Det finns ingen garanti att sådan uppgift som önskas sekretessbelagd förblir sekretessbelagd. Ladda upp ev. bilaga under fliken “Dokument” (bredvid Offert-fliken).

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag